مقالات ترجمه شده

نقش رسانه ها و تاثیر همسالان در نگرش های زنان استرالیایی نسبت به جراحی زیبایی

عنوان فارسی

نقش رسانه ها و تاثیر همسالان در نگرش های زنان استرالیایی نسبت به جراحی زیبایی


عنوان لاتین

The role of media and peer influences in Australian women’s attitudes towards cosmetic surgery

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2404
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Body Image
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف این مطالعه بررسی تاثیر رسانه ها و همسالان بر نگرش ها نسبت به جراحی زیبایی با استفاده از یک چارچوب اجتماعی-فرهنگی است. نمونه ای از 351 زن استرالیایی در سنین 69-18سال، مقیاس های قرار گرفتن در معرض (مواجهه با) رسانه ، گفتگوهای دوستان، درونی سازی ایده آل های ظاهر، مقایسه ی ظاهر، نارضایتی از بدن و نگرش نسبت به جراحی زیبایی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که تقریباً تمام متغیرهای رسانه و دوستان با نگرش های مثبت نسبت به جراحی زیبایی ارتباط معناداری داشتند. یک مدل معادله ساختاری بر اساس مدل اجتماعی فرهنگی سطح خوبی از تناسب داده ها را نشان داد. اثرات مواجهه با رسانه و گفتگوهای دوستان بر نارضایتی از بدن و نگرش ها نسبت به جراحی زیبایی، با درونی سازی میانجی گری شد. ما نتیجه گرفتیم که قرار گرفتن در معرض رسانه و گفتگوهای دوستان نگرش ها را نسبت به جراحی زیبایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهند. نتایج ما به درک مکانیسم های اجتماعی-فرهنگی که انگیزش های زیربنایی زنان برای جراحی زیبایی را در بر می گیرد، کمک می کند.

چکیده لاتین

The study aimed to examine the influence of media and peers on attitudes towards cosmetic surgery using a sociocultural framework. A sample of 351 Australian women aged 18–69 years completed measures of media exposure, friend conversations, internalisation of appearance ideals, appearance comparison, body dissatisfaction, and attitudes towards cosmetic surgery. Correlational analysis showed that almost all media and friend variables were significantly correlated with positive attitudes towards cosmetic surgery. A structural equation model based on the sociocultural model showed a good level of fit to the data. The effects of media exposure and friend conversations on body dissatisfaction and attitudes towards cosmetic surgery were mediated by internalisation. We concluded that media exposure and friend conversations affected attitudes towards cosmetic surgery both directly and indirectly. Our results contribute to the understanding of the sociocultural mechanisms underlying women’s motivations for cosmetic surgery.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI