مقالات ترجمه شده

آماده سازی مواد نانومتری پلی اکریلیک اسید آکریل آمید و پتانسیل هدایت انتقال دارو در شرایط قلیایی

عنوان فارسی

آماده سازی مواد نانومتری پلی اکریلیک اسید آکریل آمید و پتانسیل هدایت انتقال دارو در شرایط قلیایی


عنوان لاتین

Preparation of Poly Acrylic Acid Acrylamide Nanometer Material and its Drug Delivery Control Potential in Alkaline Condition

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2384
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Materials Science Forum
نشریه Trans Tech Publications, Switzerland
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

به منظور کشف یک حامل هوشمند که بتواند تحویل دارو را در محیط pH ویژه کنترل کند، یک نوع از مواد نانومتری، پلی اکریلیک اسید آکریل آمید (P (AA-AM)) با اسید اکریلیک و آکریلامید به عنوان مونومرها سنتز شد. ساختار آن با استفاده از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) تعیین شد و جزئیات تورم آن با اندازه گیری وزن آن تست شد. پتانسیل کنترل انتقال دارو توسط نظارت بر عملکرد تورم آن در محلول-هایی با pH مختلف تعیین شد. ویژگی های چرخه نیز برای تعیین خواص تجزیه ای آن در محيط بررسی شد. نتایج نشان داد که ماده سنتز شده به pH حساس است و برای کنترل انتقال دارو، در محدوده pH 10 تا 11 و کمتر از 7 مناسب است. علاوه بر این، این ماده می تواند خودبخود در محیط تجزیه شود بنابراین یک ماده سبز قابل تجزیه بدون ایجاد مشکل برای محیط زیست است.

چکیده لاتین

In order to explore a smart carrier which can control drug delivery in special pH environment, a type of nanometer material, namely, poly acrylic acid acrylamide (P(AA-AM)) was synthesized with acrylic acid and acrylamide as monomers. Its structure was determined using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and its swelling properties were tested by measuring its weight evolution. The drug delivery control potential was estimated by monitoring its swelling performances in the solutions of different pH values. The cycle characteristics were also investigated to determine its degradation properties in the environment. The results indicate that the synthesized material is sensitive to pH and is suitable for controlling drug delivery at the pH range from 10 to11 and below 7. Furthermore, this material can be automatic decomposition in the environment so that it is a degradable green material without causing burden to the environment.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI