مقالات ترجمه شده

تاثیرات برنامه بهبود سلامت بر کیفیت زندگی سالمندان پس از زمین خوردن

عنوان فارسی

تاثیرات برنامه بهبود سلامت بر کیفیت زندگی سالمندان پس از زمین خوردن


عنوان لاتین

Effects of a health improvement programme on quality of life in elderly people after falls

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2373
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله polish annals of medicine
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

چکیده: زمین خوردن افراد سالمند نشان دهنده یک مشکل واضح در سلامت آنها می باشد که هم صدمه فیزیکی و هم تاثیرات روانی دارد و ممکن است پیامدهای قابل توجه اقتصادی و پزشکی نیز داشته باشد. هدف: هدف این مطالعه ارزیابی زمین خوردن سالمندان و ارزیابی ذهنی کیفیت زندگی این افراد پس از پیاده سازی یک برنامه جلوگیری از زمین خوردن می باشد. ابزار و روش ها: مطالعه مشاهده ای و روش های آماری ما در مورد افرادی 65 ساله و بیشتر می باشد که گزارش داده اند در طول فعالیت عادی روزمره خود، افتاده اند. گروهی از بیماران انتخاب شده در یک برنامه توانبخشی سه مرحله (3 ماهه) که توسط نویسندگان طراحی شده بود، شرکت کردند. ابزارهای تحقیق پرسشنامه های تعدیل شده زیر بودند: پرسشنامه کاتز ADL، پرسشنامه لاتون IADL، آزمون تینتی برای ارزیابی تعادل و راه رفتن، و پرسشنامه EuroQol پنج بعدی برای ارزیابی ذهنی کیفیت زندگی. این مطالعه عملکرد افراد قبل و بعد از شرکت در برنامه را ارزیابی می کند. نتایج و بحث: سر خوردن در خانه یکی از رایج ترین علل زمین خوردن است، و تقریبا 50 درصد از موارد تحلیل شده ما این مطلب را تایید می کند.در طول برنامه، هیچ یک از سالمندان زمین نخوردند. بیمارانی که در کل برنامه شرکت داشتند، در تمام جنبه های تحلیل شده، بهتر شدند، خصوصا در فعالیت های روزمره و سطح درد. نتیجه گیری: برای بیمارانی که در برنامه ما شرکت کردند، هم بهبود قابل توجه فیزیکی و هم بهبود قابل توجه کارکردی و همچنین سطح درد کمتر مشاهده شد. یک برنامه ورزشی بهبود سلامت موجب کاهش احتمال زمین خوردن می شود و تاثیرات مثبتی بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان دارد.

چکیده لاتین

Introduction: Falls of elderly people illustrate a telling health problem related to both physical injury and its psychical effects. They also bring about significant medical and economic consequences. Aim: The aim of this study is to assess the predisposition to falling as well as the subjective evaluation of quality of life in the elderly after implementation of the fall prevention programme. Material and methods: The observational study and statistical methods encompassed people aged 65 or older who reported falls during ordinary daily activity. A group of selected patients took part in a three-stage (three-month) rehabilitation programme designed by the authors. The research tools consisted in modified scales: the Katz ADL scale, the Lawton IADL scale, the Tinetti test for balance and gait evaluation, and the EuroQol 5D questionnaire for subjective evaluation of quality of life. The study included test performer before implementing the programme as well as after its completion. Results and discussion: Slipping at home was the most frequent cause of falling, as it constituted almost 50% of the analyzed cases. During the programme no falls were observed. Patients who completed the programme showed improvements in all the analyzed aspects, especially in activities of daily living and the level of pain. Conclusions: Both considerable functional and physical improvement as well as lower levels of pain was observed in the participants of the programme. A systematically conducted health improvement exercise programme minimizes susceptibility to falls and has a beneficial effect on improvement of quality of life in elderly people.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI