مقالات ترجمه شده

ناهنجاری های شبکه های عملکردی دنیای کوچک مغز در بیمارانی با اختلال وسواس فکری با بینش پایین

عنوان فارسی

ناهنجاری های شبکه های عملکردی دنیای کوچک مغز در بیمارانی با اختلال وسواس فکری با بینش پایین


عنوان لاتین

Abnormal small-world brain functional networks in obsessive-compulsive disorder patients with poor insight

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2366
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Journal of Affective Disorders
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیش زمینه: اطلاعات محدود نوروبیولوژیکی ای وجود دارد که با بینش کم در اختلال وسواس فکری مرتبط است. این مطالعه اثبات کرده است که تغییرات به خصوصی در خصوصیات دنیای کوچک شبکه در شبکه عملکردی مغز در بیماران OCD با بینش کم، رخ می دهد. روش: بخش استراحت نمودار های انسفالوگرافی برای 12 بیمار با اختلال OCD با بینش کم که تحت درمان قرار نگرفته بودند، 50 بیمار با اختلال OCD با بینش خوب که تحت درمان قرار نگرفته بودند و 36 فرد سالم به عنوان نمونه شاهد، ثبت شد. نتایج: هر دو گروه OCD، تغییرات توپولوژیکی را در شبکه های عملکردی مغز نشان دادند که توسط پارامتر های غیر معمول دنیای کوچک در باند بتا مشخص شدند. هرچند تغییرات باند تتا تنها در بیماران OCD با بینش کم وجود داشت. محدودیت ها: اندازه کوچک وابسته نمونه. موضوعات برای دارو ها ساده لوحانه بود و آن هایی که بیماری بر محور I داشتند نیز حذف شدند، شاید در تعمیم پذیری محدویت های وجود داشت. نتیجه گیری: اختلال در صحت عملکردی در باند های بتا از شبکه های عملکردی مغز ممکن است با OCD مرتبط باشند، در حالی که صحت عملکردی مختل شده در باند تتا ممکن است با بینش کم در بیماران OCD مرتبط باشد، بنابراین این مطالعه می تواند بینشی نو در درک ما از آسیب شناسی OCD، ایجاد کند.

چکیده لاتین

Background: There are limited data on neurobiological correlates of poor insight in obsessive-compulsive disorder (OCD). This study explored whether specific changes occur in small-world network (SWN) properties in the brain functional network of OCD patients with poor insight. Method: Resting-state electroencephalograms (EEGs) were recorded for 12 medication-free OCD patients with poor insight, 50 medication-free OCD patients with good insight, and 36 healthy controls. Results: Both of the OCD groups exhibited topological alterations in the brain functional network characterized by abnormal small-world parameters at the beta band. However, the alterations at the theta band only existed in the OCD patients with poor insight. Limitations: A relatively small sample size. Subjects were naïve to medications and those with Axis I comorbidity were excluded, perhaps limiting generalizability. Conclusions: Disrupted functional integrity at the beta bands of the brain functional network may be related to OCD, while disrupted functional integrity at the theta band may be associated with poor insight in OCD patients, thus this study might provide novel insight into our understanding of the pathophysiology of OCD.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI