مقالات ترجمه شده

نوسان‌های دلتا، تتا و آلفای مرتبط به رخداد در افراد الکلی به هنگام کار Go/NoGO: نقص‌ های عصبی رفتاری در اجرا، جلوگیری و فرآیند توجه

عنوان فارسی

نوسان‌های دلتا، تتا و آلفای مرتبط به رخداد در افراد الکلی به هنگام کار Go/NoGO: نقص‌ های عصبی رفتاری در اجرا، جلوگیری و فرآیند توجه


عنوان لاتین

Delta, theta, and alpha event-related oscillations in alcoholics during Go/NoGo task: Neurocognitive deficits in execution, inhibition, and attention processing

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2357
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 28
نام مجله Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

تکانشگریِ بالایی که در افراد الکلی مشاهده می‌شود به نظر می‌رسید که به دلیل نقص‌های عصبی ادراکی مربوط به منبع ناقص برخی از خبش‌های زذهنی و مدارهای عصبی باشد. نوسان‌های مربوط به رخدادها (ERO ها) امکان اندازه‌گیریِ زمان و فرکانس ریتم‌های ذهنی در هنگام پردازش ادراکی را فراهم می‌کند، که نمایی با جزئیات بالا نسبت به واکنش‌های نوسانی به رخدادهای خارجی/داخلی ارائه می‌کند. مطالعه‌ی فعلی توان ایجاد شده (که به رخدادها از نظر زمانی مرتبط است) توسط نوسان‌های سیگنال‌ها ذهنی را در افراد الکلی در یک کار Go/NoGO عادی نشان می‌دهد، و ارتباط عملکردیِ آن‌ها را در نظر اجرا و منع واکنش موتور ارزیابی می‌کند. مطالعه‌ی فعلی این فرضیه را دارد که افزایش توان باندهای فرکانسیِ پایین و توزیع توپوگرافی آن‌ها با کارهایی که در آن تقاضای ادراکی بالا است در ارتباط می‌باشد، مانند اجرا و منع واکنش موتور. بنابراین، در اینجا فرض می‌شود که افراد الکلی توان طیفیِ پایین‌تری در تراکم توپوگرافی خود نسبت به افراد کنترل نشان می‌دهند. نمونه‌ی در نظر گرفته شده در اینجا 20 نفر راست دست تارک الکل مرد، و 20 نفر با سن و وضعیت جسمانیِ سالم مقایسه شده‌اند. دلتا (1.0–3.5 Hz; 200–600 ms) تتا (4.0–7.5 Hz; 200–400 ms) آلفای آهسته (8.0–9.5 Hz; 200–300 ms) و آلفای سریع (10.0–12.5 Hz; 100–200 ms) هستند و توان ERO آن‌ها در این گروه و شرایط کارهای انجام شده مقایسه شده‌اند. افارد الکلی در مقایسه با افراد کنترل دارای نمره‌ی تکانشیِ بیشتری در بازه‌ی تکانشگریِ Barrett (BIS-11) داشتند و خطاهای بیشتری در تست‌های Go داشتند. افراد الکلی دلتا، تتا و توان آلفای آهسته‌ی بسیار کم‌ تری نسبت به کنترل‌ها در هر دو شرایط Go و NoGo نشان دادند، و همچنین شرایط NoGo نسبت به کنترل‌ها آلفای سریع پایینی القا کردند. نتایج جاصل یافته‌های پیشین را تأیید کرده و بر نقص‌های عصبی ادراکی به هنگام اجرا و تحت فشار قرار دادن واکنش موتور اشاره دارند. بر اساس یافته‌های موجود بازه‌ی فرکانسیِ آلفا، همچنین دیده می‌شود که نقص‌های پردازش بازدارندگی در افراد الکلی ممکن است از پردازش توجه زودهنگام ناکافی افزایش از دیدگاه جنبه‌های مربوط به تحریک و پردازش‌های حافظه‌ی معنایی افزایش یابد، که ممکن است باعث توان آلفای سریع خلفی موقتی کم شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افراد الکلی نقص‌ های عصبی ادراکی کم‌تری در اجرا و بازداشت یک واکنش موتور نشان می‌دهند و در برابر تحریک‌های حافظه و معنایی به هنگام بازدارندگیِ یک واکنش موتور، پردازش توجه زودهنگام ناکافی از خود نشان دهند.

چکیده لاتین

Higher impulsivity observed in alcoholics is thought to be due to neurocognitive functional deficits involving impaired inhibition in several brain regions and/or neuronal circuits. Event-related oscillations (EROs) offer timefrequency measure of brain rhythms during perceptual and cognitive processing, which provide a detailed view of neuroelectric oscillatory responses to external/internal events. The present study examines evoked power (temporally locked to events) of oscillatory brain signals in alcoholics during an equal probability Go/NoGo task, assessing their functional relevance in execution and inhibition of a motor response. The current study hypothesized that increases in the power of slow frequency bands and their topographical distribution is associated with tasks that have increased cognitive demands, such as the execution and inhibition of a motor response. Therefore, it is hypothesized that alcoholics would show lower spectral power in their topographical densities compared to controls. The sample consisted of 20 right-handed abstinent alcoholic males and 20 age and gender-matched healthy controls. Evoked delta (1.0–3.5 Hz; 200–600 ms), theta (4.0–7.5 Hz; 200–400 ms), slow alpha (8.0–9.5 Hz; 200–300 ms), and fast alpha (10.0–12.5 Hz; 100–200 ms) ERO power were compared across group and task conditions. Compared to controls, alcoholics had higher impulsiveness scores on the Barrett Impulsiveness Scale (BIS-11) and made more errors on Go trials. Alcoholics showed significantly lower evoked delta, theta, and slow alpha power compared to controls for both Go and NoGo task conditions, and lower evoked fast alpha power compared to controls for only the NoGo condition. The results confirm previous findings and are suggestive of neurocognitive deficits while executing and suppressing a motor response. Based on findings in the alpha frequency ranges, it is further suggested that the inhibitory processing impairments in alcoholics may arise from inadequate early attentional processing with respect to the stimulus related aspects/semantic memory processes, which may be reflected in lower posterio-temporal evoked fast alpha power. It can thus be concluded that alcoholics showneurocognitive deficits in both execution and suppression of a motor response and inadequate early attentional processing with respect to the semantic memory/stimulus related aspects while suppressing a motor response.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI