مقالات ترجمه شده

توسعه اقتصادی و کارآفرینی

عنوان فارسی

توسعه اقتصادی و کارآفرینی


عنوان لاتین

Economic development and entrepreneurship

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2343
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

چندین نیروی پویا، مانند شکست تکنولوژیکی، اقتصاد های نوسانی یا تغییرات جمعیتی، فرصت ها و تهدیدات جدیدی را برای سازمان ها و جوامع تبدیل یافته در سراسر جهان به وجود آورده است. دولت ها، سازمان های دولتی و خصوصی و مردم به منظور مقابله با این نیروهای انتقال دهنده، به اهمیت و ضرورت کارآفرینی بیش از پیش آگاهی دارند. کارآفرینی یک پدیده چند بعدی است که به عنوان یک فرایند، منبع یا وضعیتی پویا تحلیل می شود. با توجه به دیدگاه شومپیتر، فرایند کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی و اصلی در توسعه اقتصادی یک کشور یا منطقه به شمار می رود. با این حال، پژوهشگران دیدگاه های متفاوتی را درباره رابطه بین مراحل توسعه اقتصادی و کارآفرینی در طول زمان بیان نموده اند. هدف از انجام مقاله این است که به طور مختصر مفاهیم توسعه اقتصادی و کارآفرینی بررسی شده و بر نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی تاکید گردد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد بررسی ادبیات می باشد. مقاله ما یک مدل نظری را ارائه می دهد که برخی از عوامل اصلی و عمده در رابطه بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی را برجسته می نماید. امروزه بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، توسعه اقتصادی و کارآفرینی به شدت با یکدیگر پیوند خورده اند

چکیده لاتین

Several dynamic forces, such as technological disruption, fluctuating economies or demographical changes, have brought new opportunities and threats for organizations, and transformed societies from all over the world. In order to cope with these shifting forces, governments, public and private organizations, and the public are more and more aware of the importance of entrepreneurship. Entrepreneurship is a multifaceted phenomenon, being analysed as a process, a resource or a state-of-being. According to the Schumpeterian view, the entrepreneurial process constitutes one of the key factors in the economic development of a country/region. However, researchers have expressed different views about the relationship between the stages of economic development and entrepreneurship during the time. The aims of the paper are to examine in brief the concepts of economic development and entrepreneurship, and to emphasize the role of entrepreneurship in economic development. The methodological approach is literature review. Our paper provides a theoretical model that highlights some of the main factors involved in the relationship between entrepreneurship and economic development. More than ever in the history, economic development and entrepreneurship have become strongly interconnected.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI