مقالات ترجمه شده

بررسی نقش عضویت در باشگاه هواداران در برداشت از ارزش برند در تیم فوتبال

عنوان فارسی

بررسی نقش عضویت در باشگاه هواداران در برداشت از ارزش برند در تیم فوتبال


عنوان لاتین

Investigating the role of fan club membership on perceptions of team brand equity in football

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2322
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Sport Management Review
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ارزش برند با تمرکز بر برآورد هواداران، برای تیم های ورزشی حرفه بسیار حیاتی است. مطالعه کنونی با هدف بررسی تفاوت در برداشت از ارزش برند تیم بین اعضای باشگاه هواداران و افراد غیر عضو، و نقش پیش بینی کننده ابعاد ارزش برند بر نیات رفتاری انجام شد. داده ها از هواداران تیم های لیگ حرفه ای فوتبال (تعداد = 2287) با مقیاس مبتنی بر ارزش برند مبتنی بر تماشاگر جمع آوری گردید. نتایج از طریق تحلیل عاملی تأییدی شواهد ئر مورد ویژگی های روان سنجی مقیاس اندازه گیری فراهم می کند. تجزیه و تحلیل چند گروهی CFA نشان دهنده ثبات عاملی مدل در هر دو گروه است، در حالی که مقایسه میانگین نهفته تفاوت قابل توجهی میان ابعاد بازاریابی برند، تعامل اجتماعی، تعهد، تیم، ویژگی های سازمانی، موفقیت تیم، سر مربی، مدیریت، استادیوم و دورنی سازی نشان داد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل چند گروهی SEM نشان داد که روابط بین ابعاد ارزش برند و نیات رفتاری به میزان قابل توجهی در میان گروه های مختلف ، متفاوت نیست. تعامل اجتماعی، موفقیت تیم و درونی سازی پیش بینی کننده مثبت و معنادار از نیات رفتاری در میان نمونه بود. این یافته ها اهمیت مطالعه انواع مختلف مصرف کنندگان را متذکر شده و کاربرد مفاهیم مدیریتی، مانند نیاز به باشگاه هواداران برای ایجاد روابط متقابل با هواداران به منظور افزایش سطح درونی سازی و کمک به افزایش نیات رفتاری را نشان می دهد.

چکیده لاتین

Researchers have suggested that brand equity is vital for professional sport teams by focusing on the examination of sport fans in general. The current study aims to examine the differences in team brand equity perceptions between fan club members and nonmembers, and the predictive role of brand equity dimensions on behavioral intentions. Data were collected from fans of a professional football league (n = 2287) with an adapted version of the spectator-based brand equity scale. The results gathered through a confirmatory factor analysis provide evidence of fair psychometric properties of the measurement scale. A multi-group CFA analysis showed factorial stability of the model in both groups, while the latent mean comparisons revealed significant differences in the dimensions of brand mark, social interaction, commitment, team history, organizational attributes, team success, head coach, management, stadium, and internalization. In addition, a multi-group SEM analysis revealed that the relationships between brand equity dimensions and behavioral intentions are not significantly different among the groups. Social interaction, team success and internalization were the significant positive predictors of behavioral intentions among the overall sample. These findings highlight the importance of studying different types of consumers and suggest managerial implications, such as the need for clubs to establish reciprocal relationships with fans in order to increase their levels of internalization and contribute to increased behavioral intentions.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI