مقالات ترجمه شده

افزایش نرخ موفقیت پروژه از طریق توسعه فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی

عنوان فارسی

افزایش نرخ موفقیت پروژه از طریق توسعه فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی


عنوان لاتین

Increase the projects’ success rate through developing multi-cultural project management process

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2321
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پدیده جهانی شدن به سرعت در حال افزایش است. جهان مانند یک دهکده شده است و فرهنگ های مختلفی با یکدیگر ترکیب شده اند. بدین وسیله، هر چیزی در جهان، مانند سازمان ها تحت تاثیر جهانی شدن و ترکیب فرهنگ ها قرار گرفته است. به منظور بهره مندی از مزایای چند فرهنگی و بقا در محیط رقابتی و جهانی، سازمان ها باید استراتژی سازمانی و اهداف درستی را تنظیم کنند و از طریق مدیریت پروژه و پورتفلیو به آنها دست پیدا کنند. مدیریت پورتفلیو به عنوان " مدیریت هماهنگ شده یک یا چند پورتفلیو برای رسیدن به استراتژی و اهداف سازمانی" تعریف می شود ( استاندارد برای مدیریت پورتفلیو، 2013، p.5). و مدیریت پروژه به عنوان " کاربرد دانش، مهارت ها، ابزار، و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه است تا نیازمندی های پروژه را برآورده کنند." ( استاندارد برای مدیریت پورتفلیو،2013، p.5). این مقاله تنها بر روی فرایند مدیریت پروژه تمرکز دارد و توضیح می دهد که فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی چگونه توسعه داده می شود و نرخ موفقیت پروژه از طریق دنبال کردن این فرایند چگونه افزایش می یابد. توسعه فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی شامل سه گام است: ارزیابی سطح صلاحیت چند فرهنگی سازمان؛ ارزیابی سطح صلاحیت چند فرهنگی مدیران پروژه؛ طراحی یک نقشه فرهنگی سازمانی؛ ارزیابی فرایند مدیریت پروژه موجود؛ ایجاد یک برنامه توسعه؛ توسعه فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی؛ دنبال کردن فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی.

چکیده لاتین

The phenomenon of globalization has increased rapidly. The world has become like a village and many cultures have been mixed. As a result, everything in the world, including the organizations, has been affected by globalization and globalization’s mixing of cultures. In order to take advantages of globalization and multiculturalism and survive in the global and competitive environment, the organizations should set the right organizational strategy and objectives and achieve them through portfolio management and project management. The portfolio management is defined as “the coordinated management of one or more portfolios to achieve organizational strategy and objectives” (The Standard for Portfolio Management, 2013, p.5). And the project management is defined as” the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements” (The Standard for Portfolio Management,2013, p.11). This paper focus only project management process and explains how to develop multi-cultural project management process and increase the projects’ success rate through following this process. Development of multi-cultural project management process consists of seven steps: Assess the multi-cultural competence level of the organization; assess the multi-cultural competence level of the project managers; design an organizational cultural map; assess the existing project management process; create an improvement plan; develop multi-cultural project management process; follow the multi-cultural project management process.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI