مقالات ترجمه شده

ای آینه ای آینه: چطور زنان متوجه نارضایتی از بدن خود میشوند

عنوان فارسی

ای آینه ای آینه: چطور زنان متوجه نارضایتی از بدن خود میشوند


عنوان لاتین

Mirror, mirror on the wall: How women learn body dissatisfaction

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2281
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Eating Behaviors
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تحقیقات گسترده نشان میدهد که قرارگیری در معرض رسانه ها و مدلینگ توسط عوامل اجتماعی فرهنگی، از جمله دوستان و خانواده، عناصر پیش بینی کننده در پیشرفت نارضایتی ها از تصور فرد از بدن خود (BID) است. این تاثیر بواسطه قیاس اجتماعی و درونی ساختن ایده ال لاغری است. در این مطالعه ما قیاسهای بین شرکت کنندگان و دیگر زنانی که با آنان رابطه نزدیکی دارند (مثلا مادر، خواهر، و دوستان صمیمی هم جنس) را بررسی کردیم و فرض را بر این نهادیم که اینها بر BID و محرک لاغری زنان تاثیرگذارند. 283 زن بین سنین 18 تا 42 سال (میانگین: 25.04، انحراف معیار: 3.53) بعنوان نمونه از طریق شبکه اجتماعی گزارشی انلاین از خود ارائه دادند : این گزارش شامل مقیاس رتبه اندامی اصلی، که منجر به اختلاف با خود ایده ال شد، و همچنین نسخته اصلاح شده از این مقیاس که شامل قیاس خود فرد با مادر، خواهر فرد با سن و سال نزدیک به وی، و بهترین دوست فرد بود، میشد. سپس از انها خواسته شد که مستقیما خود را با این زنان مقایسه کنند. بعلاوه انها محرک EDI-2 را برای خرده مقیاستهای لاغری و نارضایتی از بدن تکمیل و گزارشی از شاخص توده بدنی (BMI) ارائه دادند. نتایج نشان داد که مقایسه با مادر، خواهر و دوستان صمیمی همه مربوط به اختلاف با خود ایده ال فرد میشدند. شاخص BMI تنها به مقدار کمی این تاثیر را تخفیف میداد. مقایسه با خواهر و دوستان صمیمی بر محرک لاغری و نارضایتی از بدن تاثیرگذار بود. بین مقایسه های مستقیم و غیرمتسقیم با دیگران همبستگی مثبتی مشاهده شد. مقایسه با دوستان صمیمی بیشترین عامل تاثیرگذار بر ایده ال اندامی مشاهده شد. نتیجه گرفتیم که مقایسه با دیگر افراد نزدیک به فرد به شدت بر ایده ال اندامی فرد تاثیرگذار بوده و میتواند نقش شکل دهنده ای به پیشرفت نارضایتی زنان از بدن خود داشته باشد. از انجایی که زنان قادر به انتخاب مادر و خواهر خود نیستند، دوست صمیمی شان را خودشان انتخاب میکنند؛ و نکته جالب اینجاست که مقایسه با دوستان صمیمی بسیار تاثیر گذار است.

چکیده لاتین

Extensive research indicates that exposure to media as well as pressure and modeling by sociocultural agents, such as peers and family, are predictive of the development of body image dissatisfaction (BID). This influence ismediated by social comparison and internalization of the thin-ideal. In the current study we assessed comparisons between participants and other women with whom they were in close relationships, (e.g. mother, sister and close female friend), and hypothesized that these would influence women's BID and drive-to-thinness. 283 women between the ages of 18–42 (mean= 25.04; SD = 3.53) sampled through social networking completed an online self-report which included the original Figure Rating Scale, which yielded self-ideal disparity, as well as a modified version comparing self tomother, self to sister closest-in-age, and self to best friend and thenwere asked to directly compare themselves to these women. In addition they completed the EDI-2's drive-for-thinness and body dissatisfaction subscales, and reported on Body Mass Index (BMI). Results indicate that comparisons tomothers, sisters, and best friend, were all associated with self-ideal disparity. BMI only slightlymediated this effect. Comparison to sister and to best friend, but not to mother, influenced drive-for-thinness and body dissatisfaction. Positive correlations were found between direct and indirect comparisons to others. Comparison to best friend was the most influential on body ideal.Weconclude that comparison to others in close proximity greatly influences women's body ideal and may have a formative role in the development of women's body dissatisfaction.While women cannot choose their mother and sister closest in age, they do choose their best friend; and it is interesting that the comparison to the best friend is so influential.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI