مقالات ترجمه شده

چهارچوب مدارس مروج سلامت سازمان جهانی بهداشت: یک بررسی و متا آنالیز نظام‌مند کوچران

عنوان فارسی

چهارچوب مدارس مروج سلامت سازمان جهانی بهداشت: یک بررسی و متا آنالیز نظام‌مند کوچران


عنوان لاتین

The World Health Organization’s Health Promoting Schools framework: a Cochrane systematic review and meta-analysis

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2280
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Langford et al. BMC Public Health
نشریه BioMed Cental
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سابقه و هدف: کودکان سالم به نتایج بهتر آموزشی دست می یابند که به نوبه خود با بهبود سلامت در زندگی همراه است. چهارچوب مدارس مروج سلامت سازمان بهداشت جهانی (HPS) یک رویکرد جامع برای ارتقای سطح سلامت و دستیابی به تحصیلات در مدرسه است. اثربخشی این رویکرد هنوز دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است. روش ها: ما 20 پایگاه داده بهداشت، آموزش و علوم اجتماعی، و پرونده های تحقیقاتی و وب سایت های مربوطه را در سال های 2011 و 2013 مورد جستجو قرار دادیم. آزمایشات کنترل شده تصادفی خوشه ای را نیز اضافه کردیم. شرکت کنندگان کودکان و نوجوانان بین چهار تا 18 ساله ای بودند که به مدارس / دانشکده ها می رفتند. اخلات HPS باید شامل سه عنصر زیر می بود: ورود به برنامه درسی؛ تغییر با اخلاقیات یا محیط مدرسه؛ و تعامل با خانواده ها و / یا جوامع محلی. دو بازرس، آزمایشات مربوطه را تشخیص دادند، داده ها را استخراج کردند و خطر تعصب را مورد ارزیابی قرار دادند. ما مطالعات را با توجه به اهداف بهداشتی مورد هدف، گروه بندی کردیم. در جایی که داده ها اجازه دادند، ما متاآنالیز های اثرات تصادفی انجام دادیم. نتایج: ما 67 آزمایش مجاز را برای حل مسائل مربوط به سلامت شناسایی کردیم. تعداد کمی از مطالعات شامل نتیجه علمی / حضور و غیاب بود. ما اثرات مثبت مداخله متوسط را برای: شاخص توده بدنی (BMI)، فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی، مصرف میوه و سبزی، مصرف دخانیات و تحت زورگویی بودن نشان دادیم. اثرات مداخله به طور کلی کوچک بود. به طور متوسط در کل مطالعات، ما شواهد کمی از اثربخشی برای zBMI (BMI استاندارد برای سن و جنس) و هیچ شواهدی برای مصرف چربی، مصرف الکل، مصرف مواد مخدر، سلامت روان، خشونت و قلدری برای دیگر یافتیم. به دلیل کمبود داده ها، متاآنالیز داده های دیگر نتایج سلامت ممکن نبود. محدودیت های روش شناختی شامل اطمینان به داده های خود گزارش شده، عدم پیگیری طولانی مدت و میزان سستی بالا شناسایی شد. نتيجه گيري: اين مطالعه کوچران، چهارچوب WHO HPS را در بهبود برخي جنبه هاي سلامت دانشجويان موثر یافته است. اثرات کوچک اما در سطح جمعیت پتانسیل اهمیت بالایی دارد.

چکیده لاتین

Background: Healthy children achieve better educational outcomes which, in turn, are associated with improved health later in life. The World Health Organization’s Health Promoting Schools (HPS) framework is a holistic approach to promoting health and educational attainment in school. The effectiveness of this approach has not yet been rigorously reviewed. Methods: We searched 20 health, education and social science databases, and trials registries and relevant websites in 2011 and 2013. We included cluster randomised controlled trials. Participants were children and young people aged four to 18 years attending schools/colleges. HPS interventions had to include the following three elements: input into the curriculum; changes to the school’s ethos or environment; and engagement with families and/or local communities. Two reviewers identified relevant trials, extracted data and assessed risk of bias. We grouped studies according to the health topic(s) targeted. Where data permitted, we performed random-effects meta-analyses. Results: We identified 67 eligible trials tackling a range of health issues. Few studies included any academic/ attendance outcomes. We found positive average intervention effects for: body mass index (BMI), physical activity, physical fitness, fruit and vegetable intake, tobacco use, and being bullied. Intervention effects were generally small. On average across studies, we found little evidence of effectiveness for zBMI (BMI, standardized for age and gender), and no evidence for fat intake, alcohol use, drug use, mental health, violence and bullying others. It was not possible to meta-analyse data on other health outcomes due to lack of data. Methodological limitations were identified including reliance on self-reported data, lack of long-term follow-up, and high attrition rates. Conclusion: This Cochrane review has found the WHO HPS framework is effective at improving some aspects of student health. The effects are small but potentially important at a population level.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI