مقالات ترجمه شده

مسکن های غیرمخدر در بزرگسالان پس از عمل جراحی اصلی: بازبینی سیستماتیک با تحلیل متای شبکه از آزمایش های تصادفی

عنوان فارسی

مسکن های غیرمخدر در بزرگسالان پس از عمل جراحی اصلی: بازبینی سیستماتیک با تحلیل متای شبکه از آزمایش های تصادفی


عنوان لاتین

Non-opioid analgesics in adults after major surgery: systematic review with network meta-analysis of randomized trials

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2273
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله British Journal of Anaesthesia
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

پس زمینه. مورفین و مسکن هایی غیر از مورفین (AOM) به طور معمول برای درمان در پس از عمل پس از جراحی اصلی به کار برده می شوند. با این حال اینکه کدام AOM بهترین کارآیی – امنیت را ارائه می کند هنوز نامشخص است. روش ها. آزمایش های تصادفی هر AOM به تنهایی یا هر ترکیبی از AOM در مقایسه با دارونما یا سایر AOM ها در بزرگسالان دستخوش جراحی اصلی می باشند و مسکن های کنترل شده توسط بیمار مورفین را دریافت می کنند که در یک تحلیل متای شبکه ای گنجانده شده بودند. نتایج، مصرف مورفین، درد، بروز حالت تهوع، استفراغ در 24 ساعت و عوارض جانبی شدید بودند. نتایج. 13 آزمایش (13278 بیمار) که 14 AOM را به تنهایی یا به صورت ترکیبی ارزیابی می کردند گنجانده شده بودند. برای همه نتایج، مقایسه ها با دارونما بیش از حد بیان شده بودند. چند آزمایش، ترکیب دو AOM را ارزیابی کردند و هیچ کدام ترکیب سه یا چند AOM را ارزیابی نکردند. تحلیل شبکه ای کاهش مصرف مورفین را مشاهده کرد که با ترکیب دو AOM بیشترین بود (استامینوفن نفوپام، استامینوفن ASAID، و ترامادول متامیزول): به ترتیب 23.9- (95% CI -40;-7.7)، 22.8- (-31.5;-14) و 19.8- (35.4;-4.2) میلی گرم در هر 24 ساعت. برای AOM که به تنهایی به کار برده شده است، کاهش مصرف مورفین با آگونیست های a-2، NSAID، و مهارکننده های COX-2 بیشترین بود. زمانی که ریسک حالت تهوع را در نظر می گیریم، NSAID ها، کورتیکواستروئیدها و آگونیست های a-2 که به تنهایی به کار برده شده بودند مؤثرترین بودند (به ترتیب OR 0.7 [95% CI: 0.6-0.8], 0.36 [0.18-0.79], 0.41 [0.15-.64],). کمبود داده های عوارض جانبی شدید امکان ارزیابی تعادل کارآیی-امنیت را نمی داد. نتیجه گیری: ترکیبی از استامینوفن با یک NSAID با نفوپام برای اکثر AOM های مورد استفاده به تنهایی در کاهش مصرف مورفین برتر بود. اثربخشی با سه AOM مورد استفاده به تنهایی (آگونیست های a-2، NSAID ها و مهارکننده های COX-2) و حداقل با ترامادول و استامینوفن بهترین بود. داده آزمایشی ناکافی وجود دارد که رویدادهای ناخواسته را گزارش می کند.

چکیده لاتین

Background. Morphine, and analgesics other than morphine (AOM), are commonly used to treat postoperative pain after major surgery. However, which AOM provides the best efficacy-safety profile remains unclear. Methods. Randomized trials of any AOM alone or any combination of AOM compared with placebo or another AOM in adults undergoing major surgery and receiving morphine patient-controlled analgesia were included in a network meta-analysis. The outcomes were morphine consumption, pain, incidence of nausea, vomiting at 24 h and severe adverse effects. Results. 135 trials (13,287 patients) assessing 14 AOM alone or in combination were included. For all outcomes, comparisons with placebo were over-represented. Few trials assessed combinations of two AOM and none the combination of three or more. Networkmetaanalysis found morphine consumption reduction was greatest with the combination of two AOM (acetaminophenþnefopam, acetaminophenþNSAID, and tramadolþmetamizol): -23.9 (95% CI -40;-7.7), -22.8 (-31.5;-14) and -19.8 (35.4;-4.2) mg per 24h, respectively. For AOM used alone,morphine consumption reductionwas greatestwith a-2 agonists, NSAIDs, and COX-2 inhibitors.When considering the risk of nausea, NSAIDs, corticosteroids and a-2 agonists used alone were the most efficacious (OR 0.7 [95% CI: 0.6-0.8], 0.36 [0.18-0.79], 0.41 [0.15-.64], respectively). The paucity of severe adverse effects data did not allow assessment of efficacy-safety balance. Conclusions. A combination of aetaminophen with either an NSAID or nefopam was superior to most AOM used alone, in reducing morphine consumption. Efficacy was best with three AOM used alone (a-2 agonists, NSAIDs and COX-2 inhibitors) and least with tramadol and acetaminophen. There is insufficient trial data reporting adverse events.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI