مقالات ترجمه شده

تغییر مداخلات بهداشتی چندگانه برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در مراقبت های اولیه: بررسی سیستماتیک و متا آنالیز

عنوان فارسی

تغییر مداخلات بهداشتی چندگانه برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در مراقبت های اولیه: بررسی سیستماتیک و متا آنالیز


عنوان لاتین

Multiple health behaviour change interventions for primary prevention of cardiovascular disease in primary care: systematic review and meta-analysis

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2272
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

سابقه: مشخص نیست که آیا تغییر مداخلات بهداشتی چندگانه (MHBC) برای پیشگیری اولیه بیماری قلبی عروقی (CVD) در مراقبتهای اولیه موثر است. برای ارزیابی اثربخشی مداخلات MHBC در مورد خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطر بیماری قلبی عروقی، یک بررسی منظم و یک متاآنالیز انجام شد. این مطالعه همچنین به بررسی ارتباطات چارچوب های نظری و اجزای مداخله با اثربخشی مداخله پرداخت. روش ها: جستجو شامل آزمون هاي کنترل شده تصادفي مداخلات MHBC با هدف کاهش خطر ابتلا به CVD در جمعيت پيشگيري اوليه تا سال 2017 بود. کليدواژه هاي مداخله اي و اجزاي مداخله اي با استفاده از روش هاي استاندارد مورد ارزيابي قرار گرفتند. متا آنالیز با طبقه بندی و متا رگرسیون در ارزیابی اثرات مداخله استفاده شده بود. نتایج: ما 31 آزمایش (36484 شرکت کننده) را با حداقل مدت 12 ماه پیگیری تعیین کردیم. تغییر اساسی در فشار خون سیستولیک (16 آزمایش)، 1.86- mm Hg (95٪ CI 3.17- در 0.55-؛ p = 0.01) ؛ فشار خون دیاستولیک (15 آزمایش)، 1.53- mm Hg (2.43- به 0.62-؛ p = 0.001) ؛ شاخص توده بدنی (14 آزمایش)، 0.13- (0.26- به 0.01-؛ p =0.04) کیلوگرم در متر مربع؛ کلسترول کل سرم (14 آزمایش)، 0.13- (0.19- به 0.07-؛ p <0.001) mmol / L. ارتباط معنی داری بین مداخلات با یک مبنای نظری گزارش شده و نتایج بهبود مداخله ای مشاهده نشد. هیچ ارتباطی بین شدت مداخله (تعداد جلسات و مدت مداخله) و نتایج مداخله ای مشاهده نشد. برای برخی از تجزیه و تحلیل عوامل خطر ناهمگونی قابل توجهی وجود داشت که منجر به اعتبار نامطلوب برخی از تغییرات نامعلوم گردید. نتيجه گيري: مداخلات MHBC كه به شركت كنندگان بدون CVD در مراقبتهای اولیه به نظر نمي رسد تاثيرات كمي بر عوامل خطر بيماري هاي قلبی عروقی داشته باشد. گزارشگری بهتر از منطق مداخلات، محتوا و تحویل برای درک اثربخشی آن ضروری است.

چکیده لاتین

ABSTRACT Background It is uncertain whether multiple health behaviour change (MHBC) interventions are effective for the primary prevention of cardiovascular disease (CVD) in primary care. A systematic review and a meta-analysis were performed to evaluate the effectiveness of MHBC interventions on CVD risk and CVD risk factors; the study also evaluated associations of theoretical frameworks and intervention components with intervention effectiveness. Methods The search included randomised controlled trials of MHBC interventions aimed at reducing CVD risk in primary prevention population up to 2017. Theoretical frameworks and intervention components were evaluated using standardised methods. Meta-analysis with stratification and meta-regression were used to evaluate intervention effects. Results We identified 31 trials (36 484 participants) with a minimum duration of 12 months follow-up. Pooled net change in systolic blood pressure (16 trials) was −1.86 (95% CI −3.17 to −0.55; p=0.01) mm Hg; diastolic blood pressure (15 trials), −1.53 (−2.43 to −0.62; p=0.001) mm Hg; body mass index (14 trials), −0.13 (−0.26 to −0.01; p=0.04) kg/m2; serum total cholesterol (14 trials), −0.13 (−0.19 to −0.07; p<0.001) mmol/L. There was no significant association between interventions with a reported theoretical basis and improved intervention outcomes. No association was observed between intervention intensity (number of sessions and intervention duration) and intervention outcomes. There was significant heterogeneity for some risk factor analyses, leading to uncertain validity of some pooled net changes. Conclusions MHBC interventions delivered to CVDfree participants in primary care did not appear to have quantitatively important effects on CVD risk factors. Better reporting of interventions’ rationale, content and delivery is essential to understanding their effectiveness.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI