مقالات ترجمه شده

محدودیت در جریان خون استرس متابولیکی را افزایش داده اما تحریک عضله را در حین تمرین استقامتی با بار بالا کاهش می دهد

عنوان فارسی

محدودیت در جریان خون استرس متابولیکی را افزایش داده اما تحریک عضله را در حین تمرین استقامتی با بار بالا کاهش می دهد


عنوان لاتین

BLOOD FLOW RESTRICTION INCREASES METABOLIC STRESS BUT DECREASES MUSCLE ACTIVATION DURING HIGH-LOAD RESISTANCE EXERCISE

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2252
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Blood Flow Restriction Training
نشریه Wiley Periodicals, Inc
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مقدمه: در این مقاله تفاوتهای بین استرس متابولیکی (لاکتات ) و تحریک عضله (الکترومایوگرافی ؛ EMG) را به هنگام تمرین مقاومتی با بار بالا (HL) در مقایسه با شرایطی که در آن محدودیت در جریان خون (BFR) در حین تمرین یا فواصل زمانی استراحت بکار برده می شود، مورد تحقیق و بررسی قرار داده ایم. روش ها: دوازده شرکت کننده HL را به همراه BFR در حین فواصل زمانی بین تمرین (BFR-I)، در حین تمرین (BFR-S) و بدون BFR انجام داده اند. هر شرایط از سه تمرین با هشت تکرار تشکیل شده که در آن زانو در 70 درصد مقدار حداکثر در یک تکرار باز می شود. مقادیر لاکتات و مقدار مجذور ریشه متوسط (RMS) از طریق EMG سطحی برای ماهیچه چهار سر ران محاسبه شده است. نتایج: لاکتات در تمامی موارد افزایش یافت اما برای BFR-I بالاتر از BFR-S و HL بود. مقدار RMS در تمامی شرایط کاهش یافت که مقدار آن در BFR-I (۱.۴۷) بیشتر از BFR-S (۰.۶۶) و HL (۰.۵۹) بود. بحث و گفتمان: BFR-I احتمالاً در نتیجه بازیابی کاهش یافته ATP لاکتات را افزایش می دهد. به نظر می رسد تحریک عضله توسط استرس مکانیکی تحت تأثیر قرار گرفته اما ممکن است بوسیله استرس متابولیکی کاهش یابد.

چکیده لاتین

Introduction: We investigated differences in metabolic stress (lactate) and muscle activation (electromyography; EMG) when high-load resistance exercise (HL) is compared with a condition in which blood flow restriction (BFR) is applied during the exercise or during the rest interval. Methods: Twelve participants performed HL with BFR during the intervals (BFRI), during the set (BFR-S), and without BFR. Each condition consisted of 3 sets of 8 repetitions with knee extension at 70% of 1-repetition maximum. Lactate and root mean square (RMS) from the surface EMG of the vastus lateralis were calculated. Results: Lactate increased in all protocols but was higher with BFR-I than with BFR-S and HL. RMS decreased under all conditions, with a larger effect size in BFR-I (1.47) than in BFR-S (0.66) and HL (0.59). Discussion: BFR-I increases lactate, possibly as a result of reduced restoration of ATP. Muscle activation seems to be impacted by mechanical stress but may be reduced by metabolic stress.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI