مقالات ترجمه شده

رسانایی گرمایی تأخیر فاز در رسانه‌ی سلولی چند لایه با پیوندهای ناقص

عنوان فارسی

رسانایی گرمایی تأخیر فاز در رسانه‌ی سلولی چند لایه با پیوندهای ناقص


عنوان لاتین

Phase-lag heat conduction in multilayered cellular media with imperfect bonds

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2250
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 38
نام مجله International Journal of Heat and Mass Transfer
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ما یک چارچوب نظری برای مطالعه‌ی پاسخ‌های گرمایی سیستم‌های تک بعدی چند لایه، رسانه‌ی جامد درجه‌‌بندی شده و مواد متخلخل ارائه کرده‌ایم. روش تحلیل گرمایی شامل نظریه‌های رسانایی گرمایی غیرفوریه شامل رسانایی تأخیر سه فاز، تأخیر دو فاز و رسانایی گرمایی هذلولی می‌شود. رسانه‌ی درجه‌ بندی شده به صورت سیستم‌های چند لایه‌ای مدل‌سازی شده که تعداد محدودی لایه را به نمایش می‌گذارد. برای هر لایه‌ی همسان، معادله‌های دیفرانسیلی رسانایی گرمایی، تأخیر سه فاز موجی شکل را شرح می‌دهد که در شکل بسته در دامنه‌ی لاپلاز حل شده‌اند. راه‌حل‌های مربوط به شرایط مناسب دورویه و مرزی، در ابتدا برای شرح رفتار گرمایی جامدات غیریکنواخت و رسانه‌ی متخلخل ارائه شدند. گذار دما و شار گرمایی در دامنه‌ی زمانی و از طریق وارونگی سریع لاپلاز بدست آمده است. سپس ما راه‌حل‌های بدست آمده با هر نظریه ی رسانایی گرمایی را به رسانه‌ی تک بعدی اعمال کردیم و رفتار گرمایی آن‌ها را مقایسه نمودیم. در نهایت، نقشه‌هایی برای تصویرسازی پاسخ‌های گرمایی مواد سلولی، مواد سلولی مدرج و سیستم‌های چند لایه ارائه گردید. برای مورد آخر، توجه خاصی به ارزیابی تأثیر مشخصه‌های کلیدی تعریف کننده‌ی رسانه‌ی مدرج مثل معایب پیوند لایه و غیریکنواختی ماده معطوف شده است.

چکیده لاتین

We present a theoretical framework to study the thermal responses of one-dimensional multilayered systems, functionally graded solid media, and porous materials. The method for thermal analysis resorts to non-Fourier heat conduction theories including three-phase-lag, dual-phase-lag, and hyperbolic heat conduction. The graded media are modeled as multilayered systems displaying finite numbers of layers. For each homogenous layer, the differential equations of heat conduction describing the wave-like threephase- lag are solved in closed-form in the Laplace domain. Solutions accounting for proper interfacial and boundary conditions are first presented to describe the thermal behavior of heterogeneous solids and porous media. Transient temperature and heat flux are obtained in time domain via fast Laplace inversion. We then apply the solutions obtained with each heat conduction theory to one-dimensional media and compare their thermal behavior. Finally, maps are presented to visualize the thermal responses of cellular materials, functionally graded cellular materials, and multilayered systems. For the latter, particular attention is devoted to investigate the impact of key attributes defining graded media, such as layer bond imperfections and material heterogeneity.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI