مقالات ترجمه شده

رابطه بین مدل سازی معادلات ساختاری و کارت امتیازی متوازن: شواهدی از سازمان غیر انتفاعی سوئیس

عنوان فارسی

رابطه بین مدل سازی معادلات ساختاری و کارت امتیازی متوازن: شواهدی از سازمان غیر انتفاعی سوئیس


عنوان لاتین

THE RELATIONSHIP BETWEEN STRUCTURAL EQUATION MODELING AND BALANCED SCORECARD: EVIDENCE FROM A SWISS NON PROFIT ORGANIZATION

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 2246
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله review of business & finance studies
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله ، رابطه بین مدل سازی معادلات ساختاری و کارت امتیازی متوازن را در سازمان غیر انتفاعی سوئیس مطالعه می کند. با استفاده از شاخصهای عملکرد غیر مالی و مالی جمع آوری شده به صورت مستقیم از سازمان، این مقاله یک تحلیل و ساختار منطقی از کارت امتیاز متوازن با انتخاب معیارهای واقعی برای زمینه های مناسب استراتژیک پیشنهاد می کند . این انتخاب با اعمال یک توالی از مربعات حداقل جزئی در مدل پیشنهادی انجام شده است. علاوه بر این، این شیوه ، توالی علت و معلول را ایجاد کرده است که در اصل به وسیله کاپلان و نورتون بدین صورت تعریف شده است: معیارهای یادگیری و رشد سازمانی بر معیارهای فرایندهای تجاری داخلی تاثیر می گذارد، که در نتیجه ، بر معیارهای دیدگاه مشتری تاثیر گذاشته ، و در نهایت بر شاخصهای مالی تاثیر خواهد گذاشت. اشاره شده است که مدل کاپلان و نورتون از کارت امتیاز متوازن، با تعاریف این مطالعه متفاوت است، موردی که تا حدودی در محیط بازار پیچیده امروزی حالت عمومی دارد. پس از این ، این مقاله شیوه ای مدیریت شده زمانی را برای شناسایی ارزیابی مشارکتهای اصلی را برای استراتژی جاری شرکت و همچنین رفتار آنها در عملکرد آتی سازمانی ارائه می کند. این شیوه در حالت واقعی مشروح سازمان غیر انتفاعی سوئیس اعمال و اثبات خواهد شد.

چکیده لاتین

This paper studies the relationship between structural equation modeling and Balanced Scorecard in a Swiss non-profit establishment. Using financial and non-financial performance indicators collected directly from the organization, the paper proposes a rational construction and analysis of Balanced Scorecard by selecting the factual metrics for the right strategic areas. This choice is made by applying a sequence of Partial Least Squares in the proposed model. Furthermore, the approach establishes the cause-and-effect sequence originally defined by Kaplan and Norton as: the measures of organizational learning and growth will influence the measures of internal business processes, which, sequentially, will impact the measures of the customer perspective that, lastly, will affect the financial indicators. It will be noted that the Kaplan and Norton model of Balanced Scorecard is different from the findings in this study, a case somehow too general to handle today’s complex market environment. Following this, the paper puts forward a time-managed approach to identify the evolution of the main contributors to the current company’s strategy as well as their behavior in the future organizational performance. This approach will be applied and demonstrated in a detailed real case of a Swiss non-profit organization.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI