مقالات ترجمه شده

تعیین کمیت هزینه های غیر ملموس مرتبط با شرایط غیر اقتصادی کار و آسیبهای کار بر پایه‌ی سطح استرس در میان کارکنان

عنوان فارسی

تعیین کمیت هزینه های غیر ملموس مرتبط با شرایط غیر اقتصادی کار و آسیبهای کار بر پایه‌ی سطح استرس در میان کارکنان


عنوان لاتین

Quantifying the intangible costs related to non-ergonomic work conditions and work injuries based on the stress level among employees

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2240
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Safety Science
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

متاسفانه،روش مورد تاییدی برای اندازه‌گیری هزینه‌ی ناشی از عدم رضایت کارکنان بابت شرایط نامناسب و یا غیر اقتصادی کاری وجود ندارد.با وجود تاثیرات این هزینه‌های پنهان بر روی عملکرد مالی سازمان،اینگونه هزینه ها معمولا نادیده گرفته می‌شوند.هزینه‌های ناملموس خسالی هستند و معمولا نمیتوان کمیتی را به آنها نسبت داد.تخمین هزینه‌های ناملموس شرایط کاری ناشی از سطح استرس بین کارکنان تکنیکی است که سعی دارد با فرموله کردن یک رابطه‌ی چند بعدی بین متغیرهای کمی ورودی مرتبط با وضعیت شرایط کاری یا آسیبهای کاری و ارزش پولی هزینه‌های ناملموس ناشی از آنها ،ارتباطی را برقرار سازد.این تکنیک سعی دارد تا رویکردی یگانه نسبت به مساله داشته باشد و از این طریق تاثیر نهفته‌ی شرایط بی نظمی سیستم تولیدی و سطح استرس بین کارکنان بر بازده را آشکار سازد.علاوه بر این،تاثیر سطح استرس بر هزینه‌های ناملموس مقدار معقول کار و شرایط مناسب ارگونومی کاری در چشم اندازهای کوتاه مدت و بلند مدت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در نهایت،تاثیر شرایط کاری بر منحنی سود-هزینه و شکستن مقدار کمینه فرموله خواهد شد.

چکیده لاتین

Undoubtedly, no specific method exists to measure the cost of displeasure among employees due to unpleasant or non-ergonomic work conditions. Despite the financial impact of these hidden costs on organizations’ performance, these types of expenses are usually ignored. The intangible costs are insubstantial and represent expenses that have no common quantity or labeled value attached to them. Estimating intangible costs related to work conditions based on stress level among employees is a technique that attempts to formulize a multidimensional relationship between input qualitative variables related to the state of work conditions or work injuries and the monetary value of the hidden costs encountered with them. This technique approaches the problem from a unique standpoint, revealing the concealed effect of the state of disorder of the production system and the stress level among employees that impact the overall efficiency. In addition, the influence of the stress level on the invisible costs of the optimal amount of labor and capital due to reduced ergonomic work conditions will be investigated over both the short run and the long run. Finally, the effect of work conditions on profit-cost-volume and the breakeven quantity will be formulated.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI