مقالات ترجمه شده

روش TOPSIS مبتنی بر ANP برای انتخاب موقعیت آپارتمان خدماتی تایوان

عنوان فارسی

روش TOPSIS مبتنی بر ANP برای انتخاب موقعیت آپارتمان خدماتی تایوان


عنوان لاتین

An ANP based TOPSIS approach for Taiwanese service apartment location selection

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2226
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Asia Pacific Management Review
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

شیوه دلفی فازی، فرایند شبکه تحلیلی (ANP) و تکنیک اولویت سفارش با شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) در این مقاله به منظور کمک به آپارتمانهای خدماتی تایوان برای انتخاب موثر موقعیتهای مناسب یکپارچه شده اند. از شیوه دلفی فازی، که می تواند منجر به انتخاب معیار بهتر شده، برای اصلاح مطالعات قبلی به منظور ایجاد یک سلسله مراتب استفاه می شود. با درنظر گرفتن وابستگی بین معیار انتخاب در این سلسله مراتب، از ANP برای بدست آوردن وزن معیار استفاه شده. به منظور جلوگیری از محاسبه و مقایسه جفت جفت ANP، از TOPSIS برای درجه بندی پیشنهادات متناوب استفاده می شود. با توجه به سلسله مراتب مبتنی بر سه چشم انداز و 12 معیار مهم، موقعیتهای مناسب آپارتمانهای خدماتی تایوان می توانند بطور موثر انتخاب شوند. بعلاوه، با ادغام شیوه دلفی فازی، ANP و TOPSIS، این مطالعه می تواند تصمیمات بهتری را برای موقعیتهای مناسب بگیرد. به منظور شرح نحوه استفاده از شیوه دلفی فازی، ANP و TOPSIS در موضوع انتخاب موقعیت، کاربرد آنها در یک مورد واقعی صورت می گیرد.

چکیده لاتین

The fuzzy Delphi method, analytic network process (ANP), and technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) are integrated in this paper to help Taiwanese service apartments to effectively select the optimal locations. The fuzzy Delphi method, which can lead to better criteria selection, is used to modify previous studies to construct the hierarchy. Considering the interdependence among the selection criteria in the hierarchy, ANP is then used to obtain the weights of the criteria. To avoid calculation and additional pairwise comparisons of ANP, TOPSIS is used to rank the alternatives. According to the hierarchy based on three perspectives and 12 important criteria, optimal locations for Taiwanese service apartments can be more effectively selected. Moreover, by integrating the fuzzy Delphi method, ANP, and TOPSIS, this study can make better decisions for optimal locations. To illustrate how the fuzzy Delphi method, ANP, and TOPSIS are applied in the location selection problem, their application to a real case is also performed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI