مقالات ترجمه شده

تحلیل حساسیت و عدم اطمینان تخمین‌های آسیب سیل ساحلی در غرب هلند

عنوان فارسی

تحلیل حساسیت و عدم اطمینان تخمین‌های آسیب سیل ساحلی در غرب هلند


عنوان لاتین

Uncertainty and sensitivity analysis of coastal flood damage estimates in the west of the Netherlands

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 2221
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله Natural Hazards and Earth System Sciences
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

تحلیل‌های عدم قطعیت ارزیابی‌های آسیب سیل معمولاً نیازمند مقدار زیادی ارزیابی مدل است. این اغلب توسط هزینه‌های محاسباتی بالای ضروری برای محاسبه مقدار سیل و عمق با استفاده از مدل‌های جریان دوبعدی، دچار مشکل می‌شود. در این مقاله، ما رویکردی جدید برای تخمین عمق‌های طغیان سیل ارائه داده‌ایم که می‌تواند در تحلیل عدم قطعیت مونت‌کارلو گنجانده شود. این امر امکان تخمین عدم قطعیت در تخمین‌های آسیب سیل و تعیین اینکه پارامترهایی بیشتر به این عدم قطعیت کمک می‌کنند، را فراهم می‌کند. ازاین‌ روش، در سه موقعیت نفوذ در ساحل غربی هلند استفاده‌ شده است. در کل، عدم قطعیت‌هایی در 12پارامتر ورودی، در این پژوهش در نظر گرفته شدند، که با موج طوفان، رشد آسیب و محاسبه آسیب ارتباط داشته‌اند. ما نشان می‌دهیم که این عدم قطعیت درتخمین‌های آسیب سیل، قابل‌ توجه است و با دارا بودن طیف 95% اعتماد که بیش از چهار برابر کوچک‌ تر یا بزرگت راز میانه است، زیاد است. مهم‌ترین پارامتر ، عدم اطمینان به منحنی‌های آسیب عمق است، اما پنج پارامتر دیگر نیز به این اهمیت منجر می‌شوند. نقش عدم قطعیت در پارامترهای مرتبط با محاسبه آسیب، معادل نقش پارامترهای مرتبط با حجم آب جریان یافته به داخل است. با فرض تأکید بر بیشتر ارزیابی‌های ریسک برتخمین مخاطرات، این نشان می‌دهد که جنبه محاسبه آسیب، نیازمند توجه بیشتر در تلاش‌های پژوهشی ریسک سیل می‌باشد. با فرض اینکه عدم قطعیت‌های بزرگی در این پژوهش یافت شده، توصیه‌شده که همیشه چند محاسبه در شبیه‌ سازی‌ های سیل و ارزیابی‌های آسیب انجام دهید تا طیف کامل نتایج مدل را به دست آورید.

چکیده لاتین

Uncertainty analyses of flood damage assessments generally require a large amount of model evaluations. This is often hampered by the high computational costs necessary to calculate flood extents and depths using 2-dimensional flow models. In this paper we developed a new approach to estimate flood inundation depths that can be incorporated in a Monte Carlo uncertainty analysis. This allows estimation of the uncertainty in flood damage estimates and the determination of which parameters contribute the most to this uncertainty. The approach is applied on three breach locations on the west coast of the Netherlands. In total, uncertainties in 12 input parameters were considered in this study, related to the storm surge, breach growth and the damage calculation. We show that the uncertainty in flood damage estimates is substantial, with the bounds of the 95% confidence range being more than four times smaller or larger than the median. The most influential parameter is uncertainty in depthdamage curves, but five other parameters also contribute substantially. The contribution of uncertainty in parameters related to the damage calculation is about equal to the contribution of parameters related to the volume of the inflowing water. Given the emphasis of most risk assessments on the estimation of the hazard, this implies that the damage calculation aspect deserves more attention in flood risk research efforts. Given the large uncertainties found in this study, it is recommended to always perform multiple calculations in flood simulations and damage assessments to capture the full range of model outcomes.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI