مقالات ترجمه شده

تعیین آب گریزی مشتقات 6-آمینو-4-فنیل تتراهیدرو کوئینولین به عنوان آنتاگونیست برای پذیرنده FSH با استفاده از ویژگی های الکترونی دقیق

عنوان فارسی

تعیین آب گریزی مشتقات 6-آمینو-4-فنیل تتراهیدرو کوئینولین به عنوان آنتاگونیست برای پذیرنده FSH با استفاده از ویژگی های الکترونی دقیق


عنوان لاتین

Characterization of hydrophobicities of 6-amino-4- phenyltetrahydroquinoline derivatives as antagonists for FSHreceptor using precise electronic features

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2190
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این پژوهش بر مطالعه آغازگر مکانیکی کوانتوم بر آب گریزی مشتقات 6-آمینو-4-فنیل تتراهیدروکوئینولین به عنوان آنتاگونیست برای پذیرنده FSH اختصاص دارد. ساختارهای الکترونی بر اساس تابع ویژگی های فعل و انفعال کلی بهینه سازی می شود. توصیفگرهای گروه پتانسیل های الکترواستاتیک، انرژی های یونیزاسیون موضعی و توصیفگرهای انتقال شیمیایی کربن با استفاده از نرم افزار گاوسین98 محاسبه شده اند. رگرسیون خطی چندگانه به منظور دستیابی به مدل QSPR قابل اعتماد جهت پیش بینی آب گریزی مشتقات 6-آمینو-4-فنیل تتراهیدروکوئینولین با خطای مطلق متوسط %5.0 مورد استفاده قرار می گیرد. دقت مدل توسعه یافته با استفاده از انواع مختلف روش های داخلی تأیید می شود. می توان دریافت که منبع مکانیکی کوانتوم نیروهای پراکندگی دارای سهم کمتری بر آب گریزی مشتقات 6-آمینو-4-فنیل تتراهیدروکوئینولین بوده، در حالیکه فعل و انفعالات انتقال شارژ نشان دهنده اثر عمده بر ویژگی های آب گریزی آنها می باشد.

چکیده لاتین

This work was devoted on quantum mechanical ab initio study on hydrophobicity 6-amino-4-phenyltetrahydroquinoline derivatives as antagonist for FSH- receptor. The electronic structures were obtimized based on gerneral interaction properties function. A family descriptors of electrostatic potentials, localized ionization energies and carbon chemical shifts discriptors were computed using the Gaussian98 software.Multiple linear regression was used to achieve a reliable QSPR model to predict the hydrophobicity of 6-amino-4-phenyltetrahydroquinoline derivatives within average absolute errors of 5.0%. The accuracy of developed model was confirmed using different types of internal procedures. It was found that quantum mechanical source of dispersion forces has less contribution on hydrophobicity of 6-amino-4-phenyltetrahydroquinoline derivatives, whereas the charge transfer interactions, surprisingly, show the major impact on their hydrophobicity properties

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI