مقالات ترجمه شده

فعالیت RNA های حلقوی به عنوان ceRNAها در تنظیم و کنترل پیشرفت سرطان انسان

عنوان فارسی

فعالیت RNA های حلقوی به عنوان ceRNAها در تنظیم و کنترل پیشرفت سرطان انسان


عنوان لاتین

Circular RNAs function as ceRNAs to regulate and control human cancer progression

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2188
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Zhong et al. Molecular Cancer
نشریه BioMed Central
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

RNA های حلقوی (circRNAها) از طریق اتصال انتهاهای ʹ3 و ʹ5 توسط اگزون یا اینترون حلقوی شده و ساختار حلقوی کامل را تشکیل می دهند. circRNA نسبت به RNA خطی پایداری بیشتری داشته و در موجودات مختلف فراوان است. در مطالعات اخیر، تعداد گزارش های مبتنی بر نقش cricRNA در فعالیت های بیولوژیکی شبکه RNA درون زا کامپتینگ (ceRNA) افزایش یافته است. circRNAها می توانند به همراه میکرو RNAها (miRNAها)، پایداری RNAهای هدف یا ترجمه آن ها را تحت تاثیر قرار دهند، بنابراین، بیان ژن در سطح رونویسی را تنظیم می کند. circRNAها به عنوان ceRNAها در فرآیندهای بیولوژیکی مختلف نظیر تکثیر سلول تومور، آپوپتوز ، تهاجم و جابجایی دخالت دارند. بنابراین، circRNAها کاندیداهای مناسبی برای تشخیص و درمان بالینی محسوب می شوند. در اینجا، ما پیشرفت های صورت گرفته در زمینه مطالعه نقش circRNAها به عنوان ceRNAها در تومورها و حضور آن ها در مسیرهای ترارسانی پیام جهت تنظیم عملکرد سلولی ارائه شده است.

چکیده لاتین

Circular RNAs (circRNAs) are connected at the 3′ and 5′ ends by exon or intron cyclization, forming a complete ring structure. circRNA is more stable and conservative than linear RNA and abounds in various organisms. In recent years, increasing numbers of reports have found that circRNA plays a major role in the biological functions of a network of competing endogenous RNA (ceRNA). circRNAs can compete together with microRNAs (miRNAs) to influence the stability of target RNAs or their translation, thus, regulating gene expression at the transcriptional level. circRNAs are involved in biological processes such as tumor cell proliferation, apoptosis, invasion, and migration as ceRNAs. circRNAs, therefore, represent promising candidates for clinical diagnosis and treatment. Here, we review the progress in studying the role of circRNAs as ceRNAs in tumors and highlight the participation of circRNAs in signal transduction pathways to regulate cellular functions

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI