مقالات ترجمه شده

اثرات مفید يوگای تقویت ذهن بر حافظه کوتاه مدت و توجه انتخابی دانش آموزان

عنوان فارسی

اثرات مفید يوگای تقویت ذهن بر حافظه کوتاه مدت و توجه انتخابی دانش آموزان


عنوان لاتین

Beneficial effects of Superbrain yoga on short-term memory and selective attention of students

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2180
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Indian Journal of Traditional Knowledge
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

يوگای تقویت ذهن یك تکنیک اسکات ساده است كه از انرژی ظریف برای بهبود عملكرد شناختی افراد استفاده می كند. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی يوگای تقویت ذهن بر حافظه کوتاه مدت و توجه انتخابی دانش آموزان است. در این مطالعه از طرح پیش آزمون پس آزمون استفاده شد. این مطالعه بر روی 91 دانش-آموز از مدارس شبانه روزی در منطقه میسور با میانگین سنی 11.9 سال انجام شد. برای ارزیابی حافظه کوتاه مدت از آزمون مکعب ناکس استفاده شد و برای ارزیابی توجه انتخابی دانش آموزان از آزمون حذف رقم استفاده گردید. پیش نمرات و پس نمرات ثبت شد، و افزایش انرژی قبل و بعد از تمرین يوگای تقویت ذهن اندازه گیری شد. نمرات با استفاده از آزمون های آماری ANOVA با اندازه های تکراری و آزمون خی-دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ميانگين 1.18 در نمره با معناداري (F=1.884، p <001.) در حافظه كوتاه مدت و ميانگين 3.31 با معناداری (F=4.426، p <001.) در توجه انتخابي بعد از يك ماه از تمرین يوگای تقویت ذهن مشاهده شد. در قبل و بعد جلسات، افزایش %34.27 در نیمکره چپ، و %28.71 در نیمکره راست در سطوح انرژی پرانیک اندازه گیری شد. يوگای تقویت ذهن در بهبود حافظه کوتاه مدت و توجه انتخابی در میان دانش آموزان مؤثر است.

چکیده لاتین

Superbrain Yoga is a simple squatting technique that uses subtle energy to improve cognitive functioning of individuals. The present study aims to find the effectiveness of superbrain yoga on short-term memory and selective attention of students. Pre test-post test design was used in the study. The study was conducted on 91 students from a residential school in Mysore district with a mean age of 11.9 years. The Knox cube test was used to evaluate the short-term memory, and digit cancellation test was administered to assess the selective attention of students. Pre-scores and post-scores were recorded, and energy enhancement was measured before and after Superbrain Yoga practice. Scores were analysed using repeated measure ANOVA and chi-square test. A mean gain of 1.18 in score with significance (F = 1.884, p < .001) in short-term memory and a mean gain of 3.31 with significance (F = 4.426, p < .001) in selective attention after one month of Superbrain Yoga was observed. In between pre- and post-session an increase of, 34.27 % in left hemisphere and 28.71 % in right hemisphere was measured in pranic energy levels. Superbrain Yoga has been found to be effective in improving short term memory and selective attention among students

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI