مقالات ترجمه شده

مقبولیت جراحی زیبایی و مشهورپرستی: شواهدی از همبستگی ها میان دانشجویان زن دوره کارشناسی

عنوان فارسی

مقبولیت جراحی زیبایی و مشهورپرستی: شواهدی از همبستگی ها میان دانشجویان زن دوره کارشناسی


عنوان لاتین

Acceptance of cosmetic surgery and celebrity worship: Evidence of associations among female undergraduates

مشخصات کلی

سال انتشار 2009
کد مقاله 2179
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Personality and Individual Differences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه رابطه بین مقبولیت (پذیرش) جراحی زیبایی و مشهورپرستی در نمونه ای از دانشجویان زن انگلیسی را مورد بررسی قرار داد. در مجموع 401 زن، مقیاس مقبولیت جراحی زیبایی (ACSS؛ هندرسون-کینگ و هندرسون-کینگ، 2005)، مقیاس نگرش مشاهیر (مک کاتچئون، لانگ و هوران، 2002) را تکمیل کردند و جزئیات جمعیت شناختی خود را ارائه دادند. يافته ها نشان داد كه ارتباط معناداري بين تمام خرده مقياس هاي مقیاس مقبولیت جراحی زیبایی و مقیاس نگرش مشاهیر و همچنين سن و شاخص توده بدني وجود داشت. مجموعه ای از رگرسیون های چندگانه نشان داد که مشهورپرستی و اطلاعات جمعیت-شناختی شرکت کننده، تقریباً نیمی از واریانس در مقبولیت جراحی زیبایی را توضیح می دهند، و مشهورپرستی شخصی شدید (آتشین/حاد) به عنوان قوی ترین پیش بین ظاهر می شود. محدودیت های مطالعه حاضر در پایان بحث شده است.

چکیده لاتین

The present study examined the association between acceptance of cosmetic surgery and celebrity worship in a sample of British female undergraduates. A total of 401 women completed the Acceptance of Cosmetic Surgery Scale (ACSS; Henderson-King & Henderson-King, 2005), the Celebrity Attitude Scale (McCutcheon, Lange, & Houran, 2002), and provided their demographic details. Results showed that there were highly significant correlations between all subscales of the ACSS and CAS, as well as with participant age, and body mass index (BMI). A series of multiple regressions showed that celebrity worship and participant demographics explained about half of the variance in acceptance of cosmetic surgery, with Intense-personal celebrity worship emerging as the strongest predictor. Limitations of the current study are discussed in conclusion

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI