مقالات ترجمه شده

موضوع مهم برای تجزیه و تحلیل تأثیر حوزه کسب و کار در مدیریت بحران کسب و کار: قابلیت تحلیلی

عنوان فارسی

موضوع مهم برای تجزیه و تحلیل تأثیر حوزه کسب و کار در مدیریت بحران کسب و کار: قابلیت تحلیلی


عنوان لاتین

Critical issue for business area impact analysis in business crisis management: analytical capability

مشخصات کلی

سال انتشار 1999
کد مقاله 2112
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Disaster Prevention and Management
نشریه MCB University Press
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مدیریت بحران و تداوم سازمانی به طور فزاینده‌ای حوزه‌های مهم رقابتی برای مدیران در سازمان‌ها شده است. رویکرد سازمان‌های کسب و کار معمولی نسبت به تجزیه و تحلیل تأثیر مشکلات حوزه کسب و کار (BAIA) تکه تکه شده است. به ویژه، مشکل بالقوه عدم وجود قابلیت تحلیلی به منظور شناسایی توابع/ فرآیندهای کسب و کار می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، توصیف این موضوع است که چگونه توابع/ فرآیندهای کسب و کار می‌توانند برای تجزیه و تحلیل تأثیر حوزه کسب و کار به منظور یکی کردن مدیریت بحران شناسایی شوند. به منظور انجام BAIA مؤثر، ابتدا شناسایی توابع/ فرآیندهای کسب و کار با توجه به رویکرد علمی مانند آنچه که در اطلاعات روش‌ شناسی مهندسی برای توسعه سیستم‌ها شرح داده شده، لازم است. سپس، به منظور بررسی تأثیرات مالی بر توابع/ فرآیندهای کسب و کار، که سطح تجزیه سلسله مراتبی تابع/ فرآیند به عنوان مبنا استفاده شده است، باید تعیین شود.

چکیده لاتین

Crisis management and organizational continuity have become increasingly critical areas of competence for managers in organizations. The approach of typical business organizations to the problems of business area impact analysis (BAIA) has been fragmented. In particular, the potential problem is the lack of an analytical capability to identify business functions/processes. The research objective is to describe how business functions/ processes can be identified to analyze business area impact for corporate crisis management. In order to conduct the BAIA efficiently, it is first necessary to identify business functions/processes according to a scientific approach such as that described in the Information Engineering methodology for systems development. Next, to investigate the financial impacts on business functions/ processes, which level of function/process hierarchy decomposition is used as a basis must be determined

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI