مقالات ترجمه شده

بکارگیری تعهدات بخش عمومی در ایالات عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی سازمانی (OECD): چالش ها و مباحث عمده

عنوان فارسی

بکارگیری تعهدات بخش عمومی در ایالات عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی سازمانی (OECD): چالش ها و مباحث عمده


عنوان لاتین

Implementing public sector accruals in OECD member states: Major issues and challenges

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2087
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 50
نام مجله Accounting Forum
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ترسیم نظریه ی بنگاهی جدید توسعه یافته، در این مقاله برای شنیدن صدای حسابداران، مامورین بودجه و سیاست های سازندگان در بکارگیری بخشهای عمومی در ایالات عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی سازمانی مختلف تلاش شده است. صداهای چالشگران و فعالان سازمانی که درفرایند بکارگیری و حسابداری تعهدی و بودجه بندی تنظیمات مخصوصشان در گزارشات تعهدات بخش عمومی موجود، ازدست میروند.یافته های تجربی مطالعات ابهامات سیاسی و تکنیکی دربکارگیری تعهدات بخش عمومی توسط کشورهایی که گسترده تر از رئوس مطالب و طرح کلی در وظایف اکادمیک، تشریح میکند و در گزارشات و مطالعات استدلال کننده ارائه میدهد.این چالشها درباره ی مقادیر غیر قطعی و گیج کننده ی گسترده ی ادارات بودجه و خزانه داری که تعهدات بخش عمومی را در قلمرو قدرت و مشروعیت تهدید امیز بکار میگیرند، بصورت ابشاری در سطوح سازمانی اورده میشوند.ارتباطات و همکاریها درمیان فعالان زمینه های سطوح سازمانی وبنگاهی نیازمند ایجاد بدنه ی منسجم دانش در بهبود تعهدات بخش عمومی توسط کشورها میباشند.

چکیده لاتین

Drawing on extended new institutional theory, this paper has striven to make heard the voices of accountants, budget officers, and policy makers involved in implementing public sector accruals in different OECD member states. Such voices of the organisational actors and the challenges that they are encountering in the process of implementing accrual accounting and budgeting in their specific settings are missing in the existing public sector accruals literature. The empirical findings of the study demonstrate that the political and technical ambiguities in implementing public sector accruals across countries are much broader than outlined in the academic work and presented in the reports and studies of the proponents. Such challenges, when cascaded down to the organisational level, have brought about vast uncertainty and confusion amongst most of the budget and treasury officers who deal with public sector accruals in their specific jurisdictions, threatening the legitimacy at the organisational level. More communication and collaboration amongst the actors at institutional, organisational-field and organisational levels are therefore needed to build a coherent body of knowledge in facilitating public sector accruals reforms across countries

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI