مقالات ترجمه شده

ارتباط بین شکایات استرس و روان تنی بین پرستاران در بیمارستان Tabarjal

عنوان فارسی

ارتباط بین شکایات استرس و روان تنی بین پرستاران در بیمارستان Tabarjal


عنوان لاتین

Relationship between Stress and Psychosomatic Complaints among Nurses in Tabarjal Hospital

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 2073
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Open Journal of Medical Psychology
نشریه SciRes
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این تحقیق برای بررسی ارتباط بین شکایات استرس و روان تنی در میان پرستاران در بیمارستان Tabarjal انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، محقق از روش توصیفی استفاده کرده و از طریق تکنیک نمونه گیری تصادفی، نمونه ای متشکل از 56 پرستار را انتخاب کرده که در بیمارستان مشغول کار هستند. از پاسخ دهندگان خواسته شده بود تا پرسشنامه ای را برای نرخ بندی استرس و معمول ترین بیماریهای روان تنی کامل کنند. داده های جمع آوری شده از نظر آماری با استفاده از SPSS تحلیل شده اند. نتایج نشان داده اند که استرس، در میان پرستاران بیمارستان Tabarjan، غالب بوده است، رواج شکایات روان تنی، بطور چشمگیری در پرستاران بالاتر بوده است و همبستگی چشمگیری بین شکایات استرس و روان تنی در میان پرستاران وجود داشته است. نتیجه گیری: این تحقیق، تاثیر خستگی بین شیوع علائم روان تنی را در میان پرستاران در بیمارستان Tabarjan تایید می کنند. علاوه براین، الزامات نتایج در پرتو برخی پژوهشهای مربوطه، مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده لاتین

This research was conducted to examine the relationship between stress and psychosomatic complaints among nurses in Tabarjal hospital. To achieve this aim, the researcher used the descriptive method and selected a sample consisting of (56) nurses working in hospital through the simple random sampling technique. The respondents were requested to complete a questionnaire for rating of stress and the most common psychosomatic diseases. The collected data were analyzed statistically by using SPSS. The results revealed that the stress was dominant among nurses in Tabarjal hospi-tal, the prevalence of psychosomatic complaints was significantly higher in nurses, and there was significant correlation between stress and psychosomatic complaints among nurses. Conclusion: This research confirmed the effect of strains on the prevalence of psychosomatic symptoms among nurses in Tabarjal hospital. Further, implications of the results were discussed on the light of some related researches

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI