مقالات ترجمه شده

مشاهده تجربی‌ لایه مرزی جریان آشفتگی‌ بر یک بدنه شیب دار درون منتشر کننده مستطیلی

عنوان فارسی

مشاهده تجربی‌ لایه مرزی جریان آشفتگی‌ بر یک بدنه شیب دار درون منتشر کننده مستطیلی


عنوان لاتین

Experimental observation of boundary layer of the turbulent flow over a bluff body inside rectangular diffuser

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 2068
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Procedia Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

جریان سیال آشفتگی‌ با سرعت متفاوت بر یک بدنه شیب دار برای تحلیل و طراحی ساختار (سازه) ساختمان‌ های بلند و همچنین عبور جریان دارای مانع مهم میباشد. هدف اصلی‌ پژوهش فعلی بررسی‌ تجربی‌ دامنه جریان هوا در یک منتشر کننده مستطیلی با سرعت ورودی متفاوت میباشد. از روی نتایج تجربی‌ ضخامت جابجایی‌ و ضخامت گشتاور مشخص میگردد. دامنه جریان لحاظ شده دامنه پیش از / پس از بدنه شیب دار در یک منتشر کننده مستطیلی است. نتایج همچنین حاوی توزیع‌ های سرعت میباشد که در راستای نرمال در بخش آزمایش در موقعیت‌های محوری متفاوت به صورت دقیق مورد بررسی‌ قرار گرفتند. از روی نتایج تجربی‌ مشخص میگردد که ضخامت لایه مرزی برای سرعت ورودی بالاتر کمتر میباشد. ضخامت جابجایی‌ در نقطه فوقانی بدنه شیب دار در نوسان بوده و در نقطه تحتانی با افزایش سرعت ورودی کاهش میابد. ضخامت گشتاور مطابق با افزایش سرعت ورودی کاهش میابد. واریاسیون ضخامت گشتاور برای سرعت ورود بالا بیشتر میباشد. در مجاورت بدنه شیب دار، ضخامت گشتاور کاهش میابد، که نشان دهنده حداکثر انتقال گشتاور بوده و منفی‌ شدن آن، متناظر با ناحیه چرخش مجدد میباشد. طول و ارتفاع چرخش مجدد با افزایش سرعت ورودی افزایش میابد.

چکیده لاتین

The turbulent fluid flow with different velocity over a bluff body is important for the analysis and design of structure of high rise buildings as well as flow passage having flow obstruction. The main aim of present work is to investigate experimentally the flow field of air in a rectangular diffuser with different inlet velocity. From experimental results it has been found the displacement thickness and momentum thickness by numerical integration. The flow field considered is the field before and after the bluff body in a rectangular diffuser. The result also contained detailed velocity distributions, which have been investigated thoroughly in the direction normal to the test section at different axial positions. From the experimental results it is concluded that the boundary layer thickness is lower for higher inlet velocity. Displacement thickness is fluctuating at upstream and top of bluff body and at downstream it decreases with increase of inlet velocity. Momentum thickness decreases according to increase inlet velocity. The variation of momentum thickness is higher for high inlet velocity. Near the bluff body, momentum thickness decreases, which denotes maximum momentum transfer and as it becomes negative, it corresponds to recirculation zone. The recirculation length and height increases with increase inlet velocity

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI