مقالات ترجمه شده

مطالب حسابداری بر مبنای فعالیت سیستم هزینه یابی: مورد یک شرکت توزیع

عنوان فارسی

مطالب حسابداری بر مبنای فعالیت سیستم هزینه یابی: مورد یک شرکت توزیع


عنوان لاتین

Accounting Entries for Activity-Based Costing System: the Case of a Distribution Company

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2031
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مقاله مورد تحقق دو مرحله ای طرح تخصیص هزینه هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سیستم حسابداری روسیه را در یک شرکت توزیع شرح می دهد. به منظور اينکه حسابداری مبتنی بر فعالیت در یک شرکت روسی اجرا شود، لازم است یک گروه از حساب ها را برای مسئولیت های معمول و اهداف حسابداری منابع و گروه های دیگری از حساب ها را برای ضبط هزینه ها توسط فعالیت ها باز شوند. این دو گروه از حساب ها از طریق حساب ویژه منعکس کننده موقت مرتبط هستند. به منظور انجام حسابداری این منابع و مسئولیت ها، یک شرکت توزیع متوسط سه حساب را با توجه به ساختار سازمانی آن: "اداره کل"، "انبار"، و "ناوگان کامیون" باز می کند. هر حساب دارای حساب های فرعی برای منابع مصرف شده در مرکز هزینه (پرسنل، تجهیزات، ساختمان، و موجودی) است. برای ثبت هزینه ها توسط فعالیت ها، حساب های زیر برای فرآیندهای کسب و کار اصلی باز می شوند: " گرفتن و پردازش سفار مشتری "، "کامل کردن سفارش مشتری"، "تحویل سفارش مشتری"، "توازن مالی حسابهای دریافتنی". راندن هزینه های منابع به فعالیت ها در حسابی ثبت می شود که " هزینه ها را به فعالیت ها رديابی" می کند، که شامل حساب های فرعی برای هر فعالیت ذکر شده در فرهنگ لغت فعالیت می شود. این حساب همچنين اجازه می دهد حسابداران روش هزینه استاندارد را در ABC -محیط اعمال کنند. در نهایت، برای هدايت هزینه های فعالیت ها به مشتریان یک شرکت توزیع، باز کردن حساب های فرعی برای مشتریان اصلی و یا کانال های توزیع به حساب سنتی "فروش" و "خلاصه درآمد" لازم است. مقاله مورد آماده سازی نوشته های حسابداری برای هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گزارش مرتبط سودآوری مشتری در یک شرکت توزیع را ارائه می کند.

چکیده لاتین

The article describes the case of the realization of the two-stage cost allocation scheme of activity-based costing in Russian accounting system used at a distribution company. In order for the activity-based accounting to be implemented in a Russian company, it is necessary to open one group of accounts for usual responsibility and resource accounting purposes and another group of accounts to record costs by activities. These two groups of accounts are linked through the special temporary reflecting account. In order to do resource and responsibility accounting, a medium-size distribution company opened three accounts in accordance with its organizational structure: "General Administration", "Warehouse", and "Fleet of Trucks". Each account had subaccounts for the resources consumed in the cost center (personnel, equipment, building, and inventory). To record costs by activities, the following accounts were opened for main business processes: "Take and Process Customer Order", "Complete Customer Order", "Deliver Customer Orders", " Finance Accounts Receivable Balances". Driving resource expenses to activities is recorded on the account "Tracing Costs to Activities", which contains subaccounts for each activity mentioned in the Activity Dictionary. This account also allows accountants to apply standard costing approach in ABC-environment. Finally, to drive activity costs to customers of a distribution company, it is necessary to open subaccounts for major customers or distribution channels to traditional accounts "Sales" and "Income Summary". The article provides the case of preparation of accounting entries for activity-based costing and related customer profitability report at a distribution company

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI