مقالات ترجمه شده

موضوع: اندیس های توپولوژی درجه ای (مبنی بر درجه)

عنوان فارسی

موضوع: اندیس های توپولوژی درجه ای (مبنی بر درجه)


عنوان لاتین

Degree-Based Topological Indices

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1994
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

درجه یک راس از یک گراف مولکولی به اندازه تعداد همسایه های این راس است . تعداد زیادی از توصیف گرهای ساختار گراف مولکولی ( اندیس های توپولوژی ) بسته به درجات راس بیان شده شده اند. ما ویژگی های اصلی آنها را خلاصه کرده و از این رو یک مطالعه ی مقایسه ای انتقادی تهیه می کنیم. براساس تعریف یک شاخص توپولوژیکی ( یا توصیف گر ساختار مولکولی ) یک مقدار عددی وابسته به ترکیب شیمیایی برای همبستگی ساختار شیمیایی با ویژگی های فیزیکی متنوع ، واکنش پذیری شیمیایی یا کنشی زیست شناختی هستند . تعدادی بی شماری از چنین توصیف گران ساختار بوده اند و تاکنون معرفی شده اند. در بسیاری موارد بدون هیچ آزمایشی اگر اینها همبستگی داشته باشند با هر کدام از ویژگیهای فیزیکی متنوع ، واکنش پذیری شیمیایی یا کنش ورزی زیست شناختی به خصوص اینکه توصیف گرهای ساختار گراف مولکولی بیشمارند برای استفاده کردن از یک نمونه ملائم ، امروزه تعداد بسیار زیادی از این توصیف گرها را داریم و به نظر می رسد معیار محکمی برای تقویت یا کند کردن تکثیر آنها وجود ندارد . به منظور کمک کردن به کاهش تعداد توصیف گرها ساختار گراف مولکولی و جدا کردن هم زمان آنهایی که شایسته ی استفاده در کاربرد شیمیایی را دارند ، یک آزمایش مقایسه ای را تقبل کرده ایم.

چکیده لاتین

he degree of a vertex of a molecular graph is the number of first neighbors of this vertex. A large number of molecular-graph-based structure descriptors (topological indices) have been conceived, depending on vertex degrees. We summarize their main properties, and provide a critical comparative study thereof. According to the IUPAC definition,1 a topological index (or molecular structure descriptor) is a numerical value associated with chemical constitution for correlation of chemical structure with various physical properties, chemical reactivity or biological activity. Countless such “structure descriptors” have been and are being proposed so far,2–7 in many cases without any examination if these correlate with any of the “various physical properties, chemical reactivity or biological activity”. Especially numerous are the molecular-graph-based structure descriptors. To use a mild expression, today we have far too many such descriptors, and there seems to lack a firm criterion to stop or slow down their proliferation

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI