مقالات ترجمه شده

اثرات تابش امواج فراصوت بر خواص پوشش به دست آمده توسط آبکاری و الکترو آبکاری

عنوان فارسی

اثرات تابش امواج فراصوت بر خواص پوشش به دست آمده توسط آبکاری و الکترو آبکاری


عنوان لاتین

Effects of ultrasonic irradiation on the properties of coatings obtained by electroless plating and electro plating

مشخصات کلی

سال انتشار 2005
کد مقاله 1976
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Ultrasonics Sonochemistry
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله به اثرات تابش امواج فراصوت در پوشش مس از روش الکترولس مانند رسوب فلز در بسترهای غیر رسانا و در آبکاری الکتریکی بر روی بسترهای فلزی می پردازد. امواج فراصوت همدر طول فعال سازی (آماده سازی سطح برای پوشش الکترولس) و هم در طول مراحل آبکاری در هر دو مورد به کار گرفته می شود. چند پارامتر، مانند نرخ آبکاری، چسبندگی عملی و واقعی، سختی، تنش های داخلی در مقابل مختلف قدرت های صوتی و فرکانس تحت نظر قرار گرفتند. شرایط بهینه برای زمان ، فرکانس و قدرت تابش برای هر مرحله تعیین شد. به وضوح به نظر می رسد که استفاده از امواج فراصوت برخواص رسوب اثر می گذارد. سپس، تغییرات در مکانیزم پوشش را می توان مورد بحث، قرار داد و چند پارامتر در این مقاله مورد بررسی داده خواهد شد ، تا به ارتقاء خواص رسوب را توضیح دهد که عبارتند از: افزایش در منطقه خاص کاتالیزور، وابستگی تکان دهنده، تکامل انرژی سطحی، دفع دی هیدروژن، ساختار پوشش.

چکیده لاتین

This paper deals with the effects of ultrasonic irradiation on electroless copper coating i.e. metallic deposition on non-conductive substrates and on electroplating on metallic substrates. Ultrasonic irradiation was both applied during activation (surface preparation for the electroless coating) and during plating steps in both cases. Several parameters were monitored, such as plating rates, practical adhesion, hardness, internal stress versus varying acoustic powers and frequencies. Optimum conditions for irradiation time, frequency and power were determined for each step. It appears clearly that ultrasound use affects deposit properties. Then, changes in the coating mechanisms can be discussed, and several parameters will be explored in this paper, to explain enhancement of deposit properties: increase in catalyst specific area, stirring dependence, surface energy evolution, dihydrogen desorption, structure of coating

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI