مقالات ترجمه شده

آموزش، تحقیق و توسعه و قابلیت های ساختاری، عواملی موثر بر یادگیری فن آوری هستند: افزایش نوآوری و عملکرد شرکت

عنوان فارسی

آموزش، تحقیق و توسعه و قابلیت های ساختاری، عواملی موثر بر یادگیری فن آوری هستند: افزایش نوآوری و عملکرد شرکت


عنوان لاتین

Learning, R&D and Manufacturing Capabilities as Determinants of Technological Learning: Enhancing Innovation and Firm Performance

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1975
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در مواجهه با شرایط در سطح جهانی، رقابت دارای عدم قطعیت، پویایی و نوسانات،می باشد؛ یادگیری فن آوری نقش مهمی در موفقیت رقابتی شرکت ها، ایفا می کند، حمایت از توانایی آنها برای ایجاد و حفظ و بهره برداری از صلاحیتهای اصلی پویا، افزون بر اعمال نفوذ شرکت های به دنبال استراتژی مبتنی بر فن آوری می باشند. در این مرحله، گسترش دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت ها (RBV) و پایگاه قابلیت نوآوری در فن آوری در قابلیت های پویا (DCV) نمایشی از دارایی های شرکت در توانایی توسعه، کسب، جذب و تغییر فن آوری به منظور ایجاد امکانات جدید، منابعی مهم از مزیت رقابتی پایدار می باشند. با این حال، تلاش محدودی در ساختار رابطه مکمل یادگیری به TIC ها، وجود دارد. این مطالعه، بر قدرت مکمل از یادگیری، تمرکز دارد. تولید و تحقیق و توسعه قابلیت ساخت، پایه و اساس یک استراتژی نوآوری سیستماتیک از طریق ایجاد روال مناسب، مهارت های ذخیره سازی داخلی و توسعه توانایی یادگیری انتخابی می باشد، با توجه به نفوذ در یادگیری فن آوری، بررسی شده است. به طور خاص، این مطالعه تئوری یادگیری فن آوری با بهره برداری آموزش فن آوری و ویژگی های آن، که به ندرت در ساختار متمرکز وجود دارد، را نشان می دهد. مدل مفهومی از پنج گزاره پژوهشی با شش ساختار عبارتند از: 1) قابلیت یادگیری، 2) قابلیت تولید، 3) تحقیق و قابلیت توسعه ، 4) آموزش فن آوری، 5) نوآوری و نگرش، 6) عملکرد شرکت. همزمان با آن، مفاهیم مدیریتی، مورد بحث قرار گرفته و آزمون تجربی از گزاره مطرح شده در مدل مفهومی، برای تحقیقات آینده پیشنهاد می گردد.

چکیده لاتین

Facing the globally competitive environment characterized by uncertainty, dynamism and volatility, technological learning plays an important role in firms' competitive success, supporting their ability to develop maintain and exploit dynamic core competencies, besides leveraging firms to pursue technology based strategies. At this point, extending the resource based view (RBV) of the firm and basing technological innovation capabilities on dynamic capabilities view (DCV) these assets which enable firms to develop, acquire, assimilate and modify technologies to obtain new ones, are seen as critical sources of sustained competitive advantage. However, there is limited effort in the literature on the potential complementary relationship of technological learning with these TICs. In this study, by focusing on the complementary power of learning. manufacturing and R&D capabilities which build the basis for a systematic innovation strategy through establishing appropriate routines, accumulating skills internally and developing the ability to learn selectively, their influence on technological learning is investigated. Specifically, this study will enhance the theory on technological learning by operationalizing technological learning and its characteristics which have rarely been focused on in the literature. The conceptual model is comprised of five research propositions with six main constructs namely; i-) learning capability, ii-) manufacturing capability, iii-) R&D capability, iv-) technological learning, v-) innovation and vi-) firm performance. Concurrently, the managerial implications are discussed and the empirical testing of the propositions stated in the conceptual model is suggested for future research

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI