مقالات ترجمه شده

بررسی اثر هوش هیجانی بر عوامل اجتماعی-روانی بهره وری منابع انسانی

عنوان فارسی

بررسی اثر هوش هیجانی بر عوامل اجتماعی-روانی بهره وری منابع انسانی


عنوان لاتین

Investigating the effects of emotional intelligence on social-mental factors of human resource productivity

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1956
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Journal of Work and Organizational Psychology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله به دنبال بررسی اثر هوش هیجانی بر عوامل اجتماعی-روانی منابع انسانی می باشد. جامعه پژوهشی شامل کارکنان مناطق 2 بانک ملت در استان تهران می باشد؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها 248 از آنها انتخاب شدند. کارکنان بانک یکی از آن دسته افرادی هستند که کار زیادی در طول مدت زمان نسبتا کوتاه انجام می دهند و از اینرو بهره وری منابع انسانی در کارکنان بانک به خصوص بانک ملت، به عنوان یکی از بانک های مهم در کشور است، بنابراین حیاتی می باشند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. ابعاد هوش عاطفی از مدل بار آن و عوامل اجتماعی روانی بهره وری منابع انسانی از Tavari، Sookhakian و Mirnejad 2008 به دست آمده است. SEM مبتنی بر واریانس برای تجزیه و تحلیل داده استفاده می شود. نتایج حاصل از 99 درصد فاصله اطمینان نشان می دهد که هوش هیجانی دارای اثر مثبت بر عوامل اجتماعی روانی منابع انسانی می باشد.

چکیده لاتین

This paper seeks to investigate the effects of emotional intelligence on social-mental factors of the human resource. Research population includes employees of 2 areas of Mellat Bank in Tehran province; 248 out of them were selected for data analysis. Bank employees are one of those kinds of people who have much working time during relatively short duration and hence human resource productivity in bank employees and especially Mellat Bank, as one of the most important banks in the country, is so vital. A questionnaire was used for data collection. Dimensions of emotional intelligence come from Bar-On model and social-mental factors of human resource productivity come from Tavari, Sokhkian, and Mirnejad (2008). Variance-based SEM is used for analysing data. Results at 99 percent confidence interval show that emotional intelligence has a positive effect on social-mental factors of the human resource

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI