مقالات ترجمه شده

فرهنگ نوآوری و مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی و خصوصی در چارچوب مالکیت کارمند

عنوان فارسی

فرهنگ نوآوری و مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی و خصوصی در چارچوب مالکیت کارمند


عنوان لاتین

Innovation Culture and Strategic Human Resource Management in Public and Private Sector within The Framework Of Employee Ownership

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1955
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

فرهنگ نوآوری اکو سیستم جدید در زمینه کسب و کار و فلسفه تولید را توصیف می کند. تفاوت بین کشورها و مناطق از نظر مدیریت، علوم، مهندسی، تکنولوژی و کیفیت نیروی کار عواملی می باشند که پیچیدگی پویایی قرن 21 ام را توضیح می دهند. از این رو؛ افزایش قدرت رقابتی بین المللی شرکت های محلی در چارچوب سیاست های توسعه منطقه ای، بهبود کارآفرینی و ظرفیت نوآوری در منطقه محلی در این قرن بسیار مهم هستند. در این روند، استراتژیک مدیریت منابع انسانی (SHRM) یک فعالیت مهم برای شرکت می باشد. برخی از وسایل نقلیه مورد نیاز برای تحقق بخشیدن به این فعالیت ها به عنوان تنظیم کننده محیط و توسعه می باشند. در این مطالعه، اثرات SHRM با نقش میانجی فرهنگ نوآوری و مالکیت کارمندان بحث شده است. این پژوهش چارچوبی را جهت بررسی رضایت شغلی از طریق مالیک کارمندان، در پرتو تحولات اخیر در فرهنگ نوآوری را توسعه می دهد. هدف این امر شناسایی اثر واسطه فرهنگ نوآوری در رضایت شغلی بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مالکیت کارمندان می باشد. برای تست قضیه ها یک بررسی میدانی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. 479 پرسشنامه چاپ شده از منطقه مرمره جمع آوری شد. به ویژه در بخش خصوصی، مدیریت منابع انسانی استراتژیک به طور مستقیم بر رفتارهای کارکنان مؤثر می باشد. این یافته ها بیانگر این امر می باشد که مالکیت کارمندان به عنوان یک عامل روانی حیاتی ایجاد کننده مرحله ای بین عوامل سازمانی و رضایت شغلی ایجاد می باشد.

چکیده لاتین

Innovation culture describes the new eco-system in the business fields and production philosophy. The differences between the countries and regions in terms of management, science, engineering, technology and labor quality have become the factors that explain the complexity dynamics of the 21st century. Hence; increasing the international competitive power of the local firms in the framework of regional development politics, improving entrepreneurship and innovation capacity in local area are highly important in this century. In this process strategic human resource management (SHRM) is a critical activity for companies. Some vehicles are required to realize these activities as regulating the environment and for development. In this study, the effects of SHRM are discussed with the mediator roles of innovation culture and employee ownership. This research develops a framework for the investigation of job satisfaction through employee ownership, in the light of recent developments in innovation culture. The aim is to identify the mediating effect of innovation culture on the job satisfaction between strategic human resource management and employee ownership. To test the propositions, a field survey using questionnaires was conducted. 479 printed questionnaires were collected from Marmara Region. Especially in private sector, SHRM is directly effective on employee behaviors. The findings indicate that employee ownership as a critical psychological factor creates a step between the organizational factors and job satisfaction

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI