مقالات ترجمه شده

اثر تغییر اقلیم روی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی گیاه Glycyrrhiza glabra L. (شیرین بیان) در دو منطقه خشک جنوب الجزایر

عنوان فارسی

اثر تغییر اقلیم روی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی گیاه Glycyrrhiza glabra L. (شیرین بیان) در دو منطقه خشک جنوب الجزایر


عنوان لاتین

Effect of climate on some morphological and chemical characteristics of the plant Glycyrrhiza glabra L. in two arid regions of southern Algeria

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1951
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله The Second international Conference of Biological Sciences
نشریه eajbs.eg
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالعه حاضر جهت تعیین اثر فاکتورهای محیطی روی خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی یک گیاه دارویی متعلق به خانواده لگومینوسه بنام شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L) در دو منطقه جنوب الجزایر (توگورت و بیسکرا) انجام شد. از این مطالعه نتیجه گرفتیم که خصوصیات مورفولوژیکی (طول ساقه و سطح برگ، تعداد برگ) این گونه تحت تاثیر فاکتورهای مختلف اقلیمی بویژه مقدار بارندگی است. دما و بارندگی روی نرخ تولید قند در ریشه تاثیر می گذارند. دماهای بالا منجر به افزایش فرآیند تنفس ریشه شده و روی واکنشهای شیمیایی تاثیر گذاشته و در نهایت روی میزان قند گیاه اثر می گذارد. در نهایت، نتیجه گرفتیم که فاکتورهای محیطی روی تجمع مواد گلیکوزید فعال درون گیاه تاثیر می گذارد بطوریکه در منطقه توگورت این مقدار نسبت به منطقه بیسکرا (%453 در برابر % 96) بیشتر است.

چکیده لاتین

This study was conducted to determine the impact of environmental factors on the morphological and chemical properties of a medicinal plant belongs to the legume family known as licorice ( Glycyrrhiza glabra L.) in two regions of southern Algeria (Tougourt and Biskra). We concluded from this study that the morphological (stem length and leaf area, leaf number) of licorice affected by various climatic factors, particularly the amount of precipitationeze. The temperature and precipitation affect the rate of sugar in the roots, where high temperatures lead to increased perspiration process of the latter, which has an impact on chemical reactions and thus the amount of sugars in the plant. Ultimately, we concluded that environmental factors influence the accumulation of active substances glycoside inside the plant, where Touggourt exclusively against Biskra greater quantity of it (4,53% et1, 96%) successively

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI