مقالات ترجمه شده

زمان و فضای زندگی هر روزه

عنوان فارسی

زمان و فضای زندگی هر روزه


عنوان لاتین

THE TIME AND SPACE OF EVERYDAY LIFE

مشخصات کلی

سال انتشار 2004
کد مقاله 1949
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Cultural Studies
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله می گوید که زندگی هر روزه به تمامی روابط و فعالیت های اجتماعی بستگی دارد، شامل هم کارهای رسمی که بر اساس اصول هستند و کارهای غیر رسمی و تجربیات مفصل. به هر حال زندگی هر روزه به عنوان سطحی حاضر در همه جا دیده می شود که در ان این دو شکل کار و تجربیات وابسته و تحت اثر همدیگر هستند. تجربیات زندگی از زندگی هر روزه چند بعدی، ترکیبی از زمینه های اجتماعی مختلف هستند که به درجات مختلف و راه های متفاوتی بیان شده مدون و طبیعی شده (چه رسمی و چه غیر رسمی). با گذشتن از این زمینه ها در زندگی روزانه ما از مناطق مختلف زمان و فضا آگاه می شویم. زمینه هایی از روابط هر روزه و کارهای بیشتر ددولتی و نهادی هست در حالی که سایر کارها بیشتر مبنای جنبش های اجتماعی و مقابله ها هستند. زندگی هر روزه مخلوطی از شکل های تولید شده و بیان شده از تنوع و محصولات گوناگون است که هر زمان و فضا ترکیبی منحصر به فرد خودش را دارد. آن چه از آن به عنوان «نهادها» یاد می شود همراه با حالت یا اقتصادی است که تلاش در تثبیت کار اجتماعی در زمان و مکان دارد – برای محتوای آن در سایت های جغرافیایی خاص و تدوین مقررات در منابع رسمی. روابط و کارها اغلب همراه با زندگی هر روزه هستند – مانند دوستی، عشق، رفاقت و روابط – بیشتر جاری و باز هستند در زمان و مکان. هرچند، این دو مورد نباید در تحلیل های اجتماعی جدا شوند چون لزوما در فرایند نغییرات سیاسی و اجتماعی با هم هستند. این مورد خصوصا در سرمایه داری معاصر یا آنچه لفبر « جامعه بوروکراتیک مصرف کنترل شده» می نامد، وجود دارد.

چکیده لاتین

This article argues that everyday life is related to all social relations and activities, including both the ‘official’ practices that are codified and normalized and the ‘unofficial’ practices and articulations of experience. Indeed, everyday day life is seen as the single plane of immanence in which these two forms of practice and articulation interrelate and affect one another. The lived experience of everyday life is multidimensional, composed of various social fields of practice that are articulated, codified and normalized to different degrees and in different ways (either officially or unofficially). Moving through these fields in daily life, we are aware of passing through different zones of time and space. There are aspects of everyday relations and practices more open to government, institutionalization, and official codification, while others are more resistant and provide the basis for opposition and social movements. Everyday life is a mixture of diverse and differentially produced and articulated forms, each combining time and space in a unique way. What we refer to as ‘institutions’ associated with the state or the economy are attempts to fix social practice in time and space – to contain it in specific geographical sites and codify it in official discourses. The relations and practices more often associated with everyday life – such as friendship, love, comradeship and relations of communication – are more fluid, open and dispersed across time and space. However, the two should not be uncoupled in social analysis, as they are necessarily interrelated in processes of social and political change. This is especially so in contemporary capitalism or, as Lefebvre called it, the ‘bureaucratic society of controlled consumption’

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI