مقالات ترجمه شده

سوابق مرتبط با رفتار تقسیم اطلاعات: شرایط اطمینان بخش بعنوان عامل تسهیل کننده و وابستگی به اطلاعات بعنوان عامل بازدارنده

عنوان فارسی

سوابق مرتبط با رفتار تقسیم اطلاعات: شرایط اطمینان بخش بعنوان عامل تسهیل کننده و وابستگی به اطلاعات بعنوان عامل بازدارنده


عنوان لاتین

ANTECEDENTS TO KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOUR: TRUST CLIMATE AS THE FACILITATOR AND ATTACHMENT TO KNOWLEDGE AS THE DETRACTOR

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1939
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تقسیم اطلاعات برای موفقیت سازمان ها حیاتی محسوب می گردد زیرا تقاضای اقتصادی مبتنی بر اطلاعات آن را یک دارایی ویژه در مقایسه با دارایی های فیزیکی (ساختمان ها) می داند. در این مطالعه، نقش محیط اطمینان بخش، مزایای دریافتی، معاوضه متقابل مورد انتظار و زمینه پیوستگی به اطلاعاتی که روی رفتار تقسیم اطلاعات در بین کارمندان در سازمان های متمرکز مؤثر می باشند، ارزیابی شده است. یک مدل ساختاری متناسب با متغیرها در این مطالعه نشان داد که عمل متقابل مورد انتظار و محیط مبتنی بر اعتماد روی رفتار تقسیم اطلاعات تأثیر مثبت دارند. پیوستگی به اطلاعات قویاً رفتار تقسیم اطلاعات را به تعویق می اندازد درحالیکه مزایای دریافتی روی تقسیم اطلاعات تأثیر مستقیم ندارند. این مطالعه پیشنهاد کرده است که سازمان ها نمی توانند در میان کارمندان خود صرفاً با فراهم کردن مشوق ها و مزایای اقدام به تقسیم اطلاعات کند. این امر نیازمند محیط مبتنی بر اطمینانی است که قویاً تقسیم اطلاعات را تشویق کرده و پیوستگی کارمندان به اطلاعات را کاهش دهد زیرا عامل بازدارنده بسیار قوی برای رفتار تقسیم اطلاعات است.

چکیده لاتین

Knowledge sharing is considered vital for the success of the organisations as the knowledge driven economy demands knowledge specific asset building rather than physical asset building). In this study, the role of trust environment, the perceived benefits, Expected reciprocation and the sense of attachment to knowledge affecting the knowledge sharing behaviour of employees in Knowledge centric organisations are assessed. A structural model fit of the variables involved in the study revealed that expected reciprocation and a trust based environment is positively affecting the knowledge sharing behaviour. Attachment to knowledge will strongly hinder the knowledge sharing initiatives whereas perceived benefits will not have any direct impact on knowledge sharing. This study suggests that Organisations can not encourage knowledge sharing amongst its employees by merely providing incentives and benefits. It requires a trust based environment which can strongly encourage knowledge sharing and simultaneously mitigate the employee’s attachment to knowledge (perceived loss of knowledge power) which emerged as a strong detractor of knowledge sharing behaviour

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI