مقالات ترجمه شده

استراتژی فعال کنترل توان برای مزرعه بادی مبتنی بر DFIG برای کاهش رزونانس زير سنکرون سيستم توان

عنوان فارسی

استراتژی فعال کنترل توان برای مزرعه بادی مبتنی بر DFIG برای کاهش رزونانس زير سنکرون سيستم توان


عنوان لاتین

An active power control strategy for a DFIG-based wind farm to depress the subsynchronous resonance of a power system

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1935
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Electrical Power and Energy Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اين مطالعه استراتژی کنترل تعديل کمکی جديد را برای کاهش نوسان رزونانس تخت سينکرون (SSR) در ژنراتورهای توربين نزديک را ارائه می کند. تعديل SSR توسط افزودن سرعت توليد کننده توربين به عنوان سيگنال کمکی در حلقه توان فعال تبديل کننده سمت روتر (RSC) مزرعه های بادی مبتنی بر ژنراتور القاء تغذيه مضاعف (DFIG) بدست می آيد. برای طراحی کنترل کننده تعديل کمکی SSR ، کار انتقال بين سرعت ژنراتور توربين و توان فعال خروجی مزرعه های بادی برای هدايت حالت تحليلی ضريب تعديل معرفی شد.سپس اثر تعديل کنندگی توان فعال مزرعه های بادی مبتنی بر DFIG تحليل شد و محدوده فاز برای بدست آوردن تعديل مثبت تعيين شد. سپس پارامترهای جبران فاز PID کنترل کننده تعديل کمکی توسط الگوريتم ژنتيک برای بدست آوردن تعديل بهينه در کل باند فرکانس تحت سينکرون بهينه شد.در آخر ، اعتبار و موثر بودن کنترل تعديل کمکی پيشنهاد شده بر روی نسخه اصلاح شده مدل معيار اول IEEE توسط تحليل شبيه سازی دامنه زمان با استفاده از DigSILENT/PowerFactory نشان داده شده است.

چکیده لاتین

This study presents a novel auxiliary damping control strategy to depress subsynchronous resonance (SSR) oscillations in nearby turbine generators. In the proposed control strategy, SSR damping is achieved by adding turbine generator speed as a supplementary signal at the active power loop of the rotor-side converter (RSC) of doubly-fed induction generator (DFIG)-based wind farms. To design the SSR auxiliary damping controller, a transfer function between turbine generator speed and the output active power of the wind farms was introduced to derive the analytical expression of the damping coefficient. Then the damping effect of the active power of the DFIG-based wind farms was analyzed, and the phase range to obtain positive damping was determined. Next, the PID phase compensation parameters of the auxiliary damping controller were optimized by genetic algorithm to obtain the optimum damping in the entire subsynchronous frequency band. The last, the validity and effectiveness of the proposed auxiliary damping control were demonstrated on a modified version of the IEEE first benchmark model by time domain simulation analysis with the use of DigSILENT/PowerFactory

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI