مقالات ترجمه شده

حاکمیت خوب، رشد اقتصادی، توسعه‌ی منابع انسانی در ایران

عنوان فارسی

حاکمیت خوب، رشد اقتصادی، توسعه‌ی منابع انسانی در ایران


عنوان لاتین

GOOD GOVERNANCE, ECONOMIC GROWTH AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN IRAN

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1920
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

حاکمیت خوب به عنوان متغیر مستقل از دیدگاه شش شاخص با توجه به مدل بانک جهانی بیان شده است (اظهار نظر، پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، حاکمیت قانون و کنترل فساد) و توسعه‌ اقتصادی از نظر نرخ رشد اقتصادی و توسعه‌‌ منبع انسانی انتخاب شده در میان شاخص‌های توسعه‌ اقتصادی معرفی شده توسط بانک مرکزی ایران بیان شده است. مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک در این تحقیق برای جمع آوری داده های آماری و اطلاعات در مورد حاکمیت و رشد بکار برده شد. روابط بین متغیرها با استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج تجربی، ثبات سیاسی بالاترین اثر مثبت را بر رشد اقتصادی ایران داشت و همچنین اثرات مخرب ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت و کیفیت قوانین در عامل توسعه منابع انسانی قابل توجه است.

چکیده لاتین

Good governance as an independent variable is expressed in terms of six indicators according to the World Bank’s model (opinion expression, responsiveness, political stability, government efficacy, rule of law and corruption control); and economic development is expressed in terms of economic growth rate and human resource development selected among economic development indicators introduced by Central Bank of Iran. Interview and review of documents were used in this research for collecting statistical data and information on governance and growth. Relationships among variables were analyzed using structural equations method with using Lisrel software. Based on the empirical results, political stability had the highest positive effect on economic growth of Iran and also the destructive effects of political stability, efficacy of government and quality of laws on human resource development factor are noticeable

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI