مقالات ترجمه شده

استفاده از سیستم های اندازه گیری عملکرد در بخش عمومی: اثرات بر عملکرد

عنوان فارسی

استفاده از سیستم های اندازه گیری عملکرد در بخش عمومی: اثرات بر عملکرد


عنوان لاتین

The use of performance measurement systems in the public sector: Effects on performance

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1918
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Management Accounting Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ما استفاده از عملکرد سیستم های اندازه گیری را در بخش عمومی (دولتی) مورد مطالعه قرار دادیم. فرض ما بر این است که روشی که در آن این سیستمها استفاده می شوند بر عملکرد سازمانی اثر می گذارد و این که این اثرات عملکرد بستگی به اختصار دارد. اختصار در برگیرنده روشن ساختن اهداف، توانایی انتخاب معیارهای عملکرد تحریف نشده و درجاتی است که مدیران می شناسند و فرایند انتقال را کنترل می کنند. انتظار ما این است که سازمان های بخش عمومی که از سیستم های اندازه گیری عملکردشان به شیوه ای استفاده می کنند که مطابقت با ویژگی فعالیت هایشان داشته باشد از میان فعالیت هایی که قادر به رسیدن به چنین تطابقی نبوده اند. ما فرضیه مان را مورد آزمون قرار دادیم با داده های نظرسنجی از 101 سازمان بخش عمومی. یافته های ما نشان می دهد که اختصار رابطه بین استفاده انگیزه گرا از سیستم اندازه گیری عملکرد و عملکرد را تعدیل می کند. با استفاده از سیستم اندازه گیری عملکرد هدفش انگیزه به صورت منفی در تاثیرات عملکرد سازمانی است، اما این اثر از شدت کمتری برخوردار می باشد وقتی اختصار بالا است. ما همچنین دریافتیم که استفاده اکتشافی از سیستم سنجش عملکرد تمایل به ارتقای عملکرد دارد؛ این اثر مثبت مستقل از سطح اختصار است. بنابراین تاثیر معرفی سیستم های اندازه گیری عملکرد در سازمان های بخش عمومی هم بستگی به اختصار دارد و هم به این که چگونه سیستم توسط مدیران استفاده می شود. این یافته ها پیامدهای مهمی هم در عمل هم بر مقررات عمومی دارند.

چکیده لاتین

We study the use of performance measurement systems in the public sector. We hypothe-size that the way in which these systems are being used affects organizational performance, and that these performance effects depend on contractibility. Contractibility encompasses clarity of goals, the ability to select undistorted performance metrics, and the degree to which managers know and control the transformation process. We expect that public sec-tor organizations that use their performance measurement systems in ways that match the characteristics of their activities outperform those that fail to achieve such fit. We test our hypotheses using survey data from 101 public sector organizations. Our findings indi-cate that contractibility moderates the relationship between the incentive-oriented use of the performance measurement system and performance. Using the performance mea-surement system for incentive purposes negatively influences organizational performance, but this effect is less severe when contractibility is high. We also find that an exploratory use of the performance measurement system tends to enhance performance; this positive effect is independent of the level of contractibility. The effectiveness of the introduction of performance measurement systems in public sector organizations thus depends both on contractibility and on how the system is being used by managers. These findings have important implications, both for practice and for public policy

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI