مقالات ترجمه شده

حسابداری در تصویری برابر در فضای دیجیتال: به سمت یک اکتشاف در انستیتو تخصصی حسابداری یونان

عنوان فارسی

حسابداری در تصویری برابر در فضای دیجیتال: به سمت یک اکتشاف در انستیتو تخصصی حسابداری یونان


عنوان لاتین

Accounting for images of ‘equality’ in digital space: Towards an exploration of the Greek Accounting Professional Institute

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 1892
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 40
نام مجله Critical Perspectives on Accounting
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله چارچوب وسیعی را از آنالیزهای گفتمان های انتقادی (CDA) بیرون می کشد که مربوط به مضامین فضای دیجیتال انستیتو تخصصی حسابداری یونان (SOEL) با ساختاری وسیع تر می شود و گفتمان های حسابرسی قسم بندی شده که توسط حسابداران گسترش یافته است. روندهای کاری ساخت و طراحی دوباره فضای الکترونیکی و انتخاب تصاویری به ظاهر در آن به عوان مکانیسم های اساسی در نظر گرفته و بررسی می شود که نه تنها واقعیت هایی را بازتاب می دهد، بلکه ایجاد دوباره روابطی قدرتمند و ادواری کمک می کند، به نابرابری های جنسیتی و سلسله مراتب جنسیتی کمک می نماید. این مطالعه ی اکتشافی یک کثرتی از تصاویر مردان حسابداری را آشکار می کند که بازتابی از ساختارهای مردانه ی حوزه تخصصی ست. نتایج حاصل از این مطالعه این است که زنان محروم ماندند و به حاشیه رانده شده اند. شواهد تجربی ارائه شده در این مطالعه، اشاره که نبود تصاویری ست که ارائه دهنده حسابداری تخصصی زنان باشد. وقتی جایی زنان به میان می آیند، آنها در نقش گوش دادن، تجسم می شوند، نقش های حمایتی و یا در نقش دیگران به چشم می آیند. این یافته ها تمرین هایی که در حیطه محرومیت سازی های جنسی انجام شده را نشان می دهد که گستره برگزیده (تخصصی و شغلی) مردان را آسان تر کرده و به تقویت کلیشه های جنسیتی کمک کرده است. این مطالعه اینطور می گوید که افزایش در ارائه حسابداری زنان در فضای دیجیتال یونان سیگنالی را از یک مرحله مثبت به سمت مشمولیت زنان در تخصص یونان نشان می دهد.

چکیده لاتین

The paper draws upon the broad framework of Critical Discourse Analysis (CDA) to relate the content of the Greek Accounting Professional Institute’s [‘S?ma Orkvt?n Elegkt?n Logist?n’ (SOEL)] digital space to the broader structures and the gendered accounting discourses deployed by accountants. The processes of constructing and redesigning electronic space and the selection of the images appearing on it are analysed as essential mechanisms which not only reflect ‘realities’, but also contribute to the reproduction of diachronically established power relations, gender inequalities and gendered hierarchies. This exploratory study reveals a proliferation of images of (accounting) men which reflect the dominant male structures of the profession. The outcome of this is to exclude and marginalise women. The empirical evidence presented in this study, points towards a lack of images representing professional accounting women. Where women are represented, they are depicted in listening roles, support roles or in the role of ‘other’. These findings illustrate the exercise of gendered based exclusionary practices, which facilitate male (professional) elite dominance and assist in the reinforcing of gendered stereotypes. This study argues that an increase in the representation of (accounting) women in Greek digital space would signal a positive step towards the inclusion ofwomen in the Greek profession

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI