مقالات ترجمه شده

مدل سازی قابلیت اطمینان نرم افزار بر اساس استاندارد ISO/IEC SquaRE

عنوان فارسی

مدل سازی قابلیت اطمینان نرم افزار بر اساس استاندارد ISO/IEC SquaRE


عنوان لاتین

Software reliability modeling based on ISO/IEC SQuaRE

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 1855
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Information and Software Technology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مفهوم: وابستگی رو به افزایش جامعه ما بر سیستم های محرک نرم افزاری باعث شده است که قابلیت اطمینان نرم افزار به یک عامل کلیدی و همچنین به یک حوزه تحقیقاتی بسیار فعال با صدها آثار تبدیل شده که هر سال منتشر میشوند. با این حال، به نظر می رسد که این فعالیت با توجه به چگونگی اعمال استانداردهای بین المللی نماینده بر کیفیت محصول در محیط های صنعتی، تنها با چند کار اندک در مدل سازی قابلیت اطمینان نرم افزار بر اساس استاندارد (SB-SRM) بسیار بیشتر کاهش یافته است. با توجه به ارتباط این استانداردهای بین المللی در صنعت این مساله تعجب آور است. هدف: شناسایی و تجزیه و تحلیل آثار موجود در مدل سازی قابلیت اطمینان نرم افزار بر اساس استانداردهای بین المللی با شروع از یک پروپوزال ارزیابی قابلیت اطمینان بر اساس استاندارد ISO / IEC-25000 " ارزیابی و الزامات کیفیت محصولات نرم افزاری" سری (SQuaRE). روش: روش کار براساس دستورالعمل های ارائه شده در مهندسی نرم افزار مبتنی بر شهود برای بررسی مطالعات سیستماتیک (SLR) می باشد. نتایج: در مجموع 1820 اثر به عنوان نتیجه جستجو SLR بدست آمد، بیش از 800 مطالعه اولیه پس از فیلتر کردن داده ها انتخاب شدند. پس از بررسی دقیق، بیش از سی مطالعه به طور کامل تجزیه و تحلیل شد، نتایج به دست آمده کاربرد بسیار محدود SB-SRM را به ویژه در محیط های صنعتی نشان می دهد. نتیجه گیری: نقطه تحلیل ما در پیچیدگی مدل های پیشنهادی همراه با مشکلات موجود در استفاده از آنها برای مدیریت فعالیت های مهندسی به عنوان یک علت ریشه ای باید برای چنین کاربرد محدودی در نظر گرفته شود. نیازهای مختلف ذینفعان نیز یک نقطه با اهمیت بالاست که چنانچه کاربرد صنعتی مدلها افزایش باید بهتر پوشش داده شوند.

چکیده لاتین

Context: The increasing dependence of our society on software driven systems has led Software Reliability to become a key factor as well as making it a highly active research area with hundreds of works being published every year. It would, however, appear that this activity is much more reduced as regards how to apply representative international standards on Product Quality to industrial environments, with just a few works on Standard Based software reliability modeling (SB-SRM). This is surprising given the relevance of such International Standards in industry. Objective: To identify and analyze the existing works on the modeling of Software Reliability based on Inter-national Standards as the starting point for a reliability assessment proposal based on ISO/IEC-25000 “Soft-ware Product Quality Requirements and Evaluation” (SQuaRE) series. Method: The work methodology is based on the guidelines provided in Evidence Based Software Engineering for Systematic Literature Reviews (SLR). Results: A total of 1820 works were obtained as a result of the SLR search, more than 800 primary studies were selected after data filtering. After scrutiny, over thirty of those were thoroughly analyze, the results obtained show a very limited application of SB-SRM particularly to industrial environment. Conclusion: Our analysis point to the complexity of the proposed models together with the difficulties in-volved in applying them to the management of engineering activities as a root cause to be considered for such limited application. The various stakeholder needs are also a point of paramount importance that should be better covered if the industrial applicability of the proposed models is to be increased.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI