مقالات ترجمه شده

محیط منطقه بزرگ پایدار سلول های آلی خورشیدی انعطاف پذیر با استفاده از شبکه نقره ای ترکیبی با فاز بخار کاتد پلی پلیمریزه (3و4 اتیلن دئوکسیتیوفین)

عنوان فارسی

محیط منطقه بزرگ پایدار سلول های آلی خورشیدی انعطاف پذیر با استفاده از شبکه نقره ای ترکیبی با فاز بخار کاتد پلی پلیمریزه (3و4 اتیلن دئوکسیتیوفین)


عنوان لاتین

Ambient stable large-area flexible organic solar cells using silver grid hybrid with vapor phase polymerized poly (3,4-Ethylenedioxythiophene) cathode

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1834
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Solar Energy Materials & Solar Cells
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

حضور PSS در پردازش محلول پلیمرهایی با رسانایی بالا PEDOT:PSS (PH1000) قابلیت اطمینان و طول عمر دستگاه های فتوولتائیک آلی با توجه به ماهیت اسیدی و آبدوست آن محدود می کند. ما یک الکترود شفاف جایگزین PSS آزاد را براساس فاز بخار پلیمریزه (VPP) PEDOT در ترکیب با یک مجموعه شبکه نقره ای توسعه دادیم. الکترود ترکیبی یک مقاومت کم صفحه 1.6Ω با یک عملکرد گواه خمیدگی عالی نشان می دهد. کارایی قدرت تبدیل (PCE)) 2.63% در 1.2 سانتی متر مربع سطح دستگاه با یک ساختار توده ای PET/شبکهAg/VPP-PEDOT/ZnO/poly[(9,9bis(3(N-N-دی متیل آمینو)پروپیل)-2-7-فلوئورن)-alt-2,7-(9,9-دی اکتیل فلوئرن)](PFN/poly (3-hexylthiophene):[6,6]-فنیل-C61اسید بوتریک متیل استر(P3HT:PC_61 BM)/MoO_3/Al است. این کارایی کمتر است، اما با PCE (3.3.6%) دستگاه کنترل با ساختار مشابه PET/شبکهAg/PH1000/ZnO/PFN/P3HT:〖PC〗_61 BM/MoO_3/Al قابل مقایسه است. یک مزیت قابل توجه با استفاده از VPP-PEDOT برای جایگذاری PH1000 پایداری محیط دستگاه است. PEC دستگاه کپسوله نشده پس از 120 ساعت مواجهه مداوم با محیط اکسیژن و رطوبت در سطح 75% از مقدار اولیه نگه داشته می شود. این نتایج نشان می دهد که شبکهAg/ VPP-PEDOT یک جایگزین نوید دهنده برای IOT یا رهبری PEDOT:PSS برای درک کارایی بالا، هزینه کم و سلول های آلی خورشیدی پایدار (OSCs) است.

چکیده لاتین

The presence of PSS in solution processed high conducting polymer PEDOT:PSS (PH1000) limits the reliability and lifetime of organic photovoltaic devices due to its acidic and hygroscopic nature. We have developed an alternative PSS-free transparent electrode, based on vapor-phase polymerized (VPP) PEDOT in combination with a current collecting silver grid. The hybrid electrode exhibits a low sheet resistance of 1.6 Ω/□ with an excellent bending proof performance. The power conversion efficiency (PCE) is 2.63% in a 1.21 cm2 area device with a stacking structure of PET/Ag-grid/VPP-PEDOT/ZnO/poly[(9,9-bis(3-(N,N-dimethylamino)propyl)-2,7-fluorene)-alt-2,7-(9,9-dioctylfluorene)](PFN)/poly(3-hexylthiophene):[6,6]-phenyl-C61 butyric acid methyl ester (P3HT:PC61BM)/MoO3/Al. This efficiency is lower than, but com-parable to the PCE (3.36%) of a control device with similar structure PET/Ag-grid/PH1000/ ZnO/PFN/P3HT:PC61BM/MoO3/Al. A striking advantage using VPP-PEDOT to replace PH1000 is the high ambient stability of the device. The PCE of un-encapsulated devices after 120 h continuous exposure to ambient oxygen and moisture is retained at a 75% level of its initial value. These results suggest that the Ag grid/VPP-PEDOT is a promising alternative to ITO or high conducting PEDOT:PSS for realization of high efficiency, low cost and stable organic solar cells (OSCs).

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI