مقالات ترجمه شده

القاء دو جانبه اندامزایی ساده توسط سلول های نمونه و بنیادی کلیه موش در محیط کشت سه بعدی

عنوان فارسی

القاء دو جانبه اندامزایی ساده توسط سلول های نمونه و بنیادی کلیه موش در محیط کشت سه بعدی


عنوان لاتین

Reciprocal Induction of Simple Organogenesis by Mouse Kidney Progenitor Cells in Three-Dimensional Co-Culture

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1803
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله The American Journal of Pathology
نشریه American Society for Investigative Pathology
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

حجم کلیه به طور منظم با القای دو جانبه و هماهنگ سلول های مزانشیمی کلیوی و (MM) و سلولهای جوانه میزنای (UB) صورت می گیرد. در اینجا خطوط سلولی نمونه و بنیادی UB و MM که بوجود آمده دوباره در ایمپلمنت های مانریژلی سه بعدی در موش های SCID تلفیق می شوند. پتانسیل متفاوت برای تغیرات فنوتیپی ، اورگانی و تصور پروتئین های خاص با استفاده از ایمونوفلورسنس و زمینه های روش و میکروسکوپ الکترونی امتحان و بررسی می شود. هر دو نوع سلولی وقتی به تنها رشد می کنند، ساختارهای خاص و ویژه ایی پیدا نمی کنند. وقتی در هم تلفیق می شوند، سلول های اورگان یافته در ساختارهای ساده اورگانوئیدی سلول های اپیتلیوم قطبی با لومن ها توسط ساختارهایی شبیه سازه های مویرگی احاطه می شوند. سلول های اپیتلیومی برای پانکیتوکراتین ، پروتئین پیچیده متصل Z0-1 ، نوع کلاژن IV به همان نسبت UB و نشانگرهای جمع آوری مجرا، در طول ترنسفکشن (انتقال) که دوبار مرتب شده (RET)، کلیتن Dolichos Biflorus ، سیتوکراتین Endo A و Aquaporin Z ، رنگ آمیزی می شود. سلول های احاطه کننده اکتین ماهیچه صاف- α ، ویمنین ، مولکول چسبندگی سلول های اندوتلیال پلاکت 1 (PECAM) و aquaportin 1 ، نشانگر عروق بافتی می باشند. اپیتلیوم و اکوئل های آپیکال، میکرویلیل، ترکیب های پیوندی و غشاهای پایه طولی را به نمایش می گذارد. ساختارهای مویرگی این چنینی ویژگی های اندوتلیالی را با پریست ها گاهی نشان می دهد سلول های اپیتلیالی شده UB در حضور فاکتور نوروتروپیکی مشتق شده گلیالی متوسط که در شرایطی مشتق شده از سلول های MM بوده، (GDNF) ، فاکتور رشد هپاتوسیت (HGF) یا فیبرونکتین، سلول های MM رشد یافته در حضور UB مشتق شده از محدوده ی واسط تحت شرایطی متفاوت، اضافه می شوند. هرچند، سلول UB مشتق شده از محیط کشت مشروط ، مهاجرت سلول های MM را القاء می کند. این مطالعات نشان می دهد که تولبولوژنر و وسکولوژنر می تواند به طور پاره ایی با تلفیق دوباره ی سطوح سلولی UB و MM ، ارائه یک سیستم با مدلی جدید برای مطالعه اورگانوجنسیس در حیطه ی آزمایشگاهی دوباره رئوس مطالب قرار گیرد. بزرگ شدن کلیه به واسطه ی یک سری از حوادث القایی متقابل که به خوبی بین اپیتلیوم جوانه میزنای و سلول های مزانشیمی کلیوی (MM) رهبری شده، صورت می گیرد.

چکیده لاتین

Kidney development is regulated by a coordinated reciprocal induction of metanephric mesenchymal (MM) and ureteric bud (UB) cells. Here, established MM and UB progenitor cell lines were recombined in three-dimensional Matrigel implants in SCID mice. Differentiation potential was examined for changes in phenotype, organization, and the presence of spe-cialized proteins using immunofluorescence and bright-field and electron microscopy. Both cell types, when grown alone, did not develop into specialized structures. When combined, the cells organized into simple organoid structures of polarized epithelia with lumens surrounded by capillary-like structures. Tracker experiments indicated the UB cells formed the tubuloid structures, and the MM cells were the source of the capillary-like cells. The epithelial cells stained positive for pancytokeratin, the junctional complex protein ZO-1, collagen type IV, as well as UB and collecting duct markers, rearranged during trans-fection (RET), Dolichos biflorus lectin, EndoA cyto-keratin, and aquaporin 2. The surrounding cells ex-pressed -smooth muscle actin, vimentin, platelet endothelial cell adhesion molecule 1 (PECAM), and aquaporin 1, a marker of vasculogenesis. The epithe-lium exhibited apical vacuoles, microvilli, junctional complexes, and linear basement membranes

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI