مقالات ترجمه شده

مدل قیمت گذاری دارایی طبق شواهد اطلاعاتی پرهزینه از سوی بازار سهام تونس

عنوان فارسی

مدل قیمت گذاری دارایی طبق شواهد اطلاعاتی پرهزینه از سوی بازار سهام تونس


عنوان لاتین

Asset Pricing Model under Costly Information Evidence from the Tunisian Stock Market

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1791
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از این مقاله ارائه یک مدل جدید برای برآورد قیمت در بازارهای مالی است. این مدل اطلاعات ارزشمندی را در نظر می گیرد، سرمایه گذاران می بایست به خاطر رسیدن به یک هدف بهینه (خوش بینانه) اطلاعات را بخرند. ما برای ارزیابی هزینه اطلاعات از ارقام آماری آنتروپی استفاده می کنیم. قیمت سرمایه گذاری ارائه شده یک تابع خطی از قیمت قبلی آن، هزینه اطلاعات کمیت های مبادله شده و میزان منافع عاری از خطر می باشد. ما دریافته ایم که این مدل برای مشارکت دادن قیمت دارایی های آتی بازار سهام تونس در دوره گسترش از سال 2002 تا 2008، نگرش بسیار معناداری را اثبات می کند. مدل پیشنهاد شده برای سرمایه گذاران غیر موسسه ای و خاص امکان پیش بینی قیمت دارایی های آتی را بر مبنای دانش قیمت های قبلی، اطلاعات کمیت مبادله شده و میزان منافع عاری از خطر را فراهم می کند.

چکیده لاتین

The purpose of this paper is to propose a new model for price estimation in financial markets. This model considers costly information; investors must buy information in order to reach an optimal decision. We use entropy statistics to estimate information cost. Asset’s price is supposed to be a linear function of its: previous price; information cost; exchanged quantity, and the risk-free rate of interest. We find that this model proves a very significant aptitude to anticipate future asset’s prices of the Tunisian Stock Market over the period extending from 2002 to 2008. The proposed model allows both institutional and particular investors to predict future’s asset prices on the basis of knowledge of the previous price, the information, the exchanged quantity and the risk-free rate of interest

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI