مقالات ترجمه شده

سنجش دارایی سودمند برای تصمیم گیری از منظر ارزیابی تجاری

عنوان فارسی

سنجش دارایی سودمند برای تصمیم گیری از منظر ارزیابی تجاری


عنوان لاتین

Decision-Useful Asset Measurement from a Business Valuation Perspective

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1767
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این گزارش روشی را برای سنجش دارایی بر اساس تئوری و عمل ارزیابی تجاری طرح می کند. در زمینه ارزیابی تجاری، نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران و سودمند یافتن سنجش دارایی سرمایه گذاران به روشی تغییر می کند که در آن انتظار می رود دارایی ها برای شرکت قیمت و ارزش محقق سازند. پس از بررسی استدلال هایی که در نظریه اقتصادی و حسابداری، تحقیق حسابداری، استانداردهای حسابداری، و مقالات ارزیابی تجاری و شغلی ایجاد شده، نتیجه می گیریم که در دارایی های در تبادل، سرمایه گذاران نیاز به تعیین قیمت مورد انتظاری دارند که در معامله محقق می شود. قیمت خروجی در یک معامله در بازار فرضی (یعنی ارزش منصفانه) هزینه های مورد انتظار کمتر برای فروش، برای سرمایه گذاران اطلاعات تصمیم گیری مفید در این زمینه فراهم می کند، که هزینه جایگزینی و هزینه تاریخی فراهم نمی کنند. برای دارایی های در حال استفاده سرمایه گذاران به اطلاعات سودمندی در پیش بینی های عایدی های نقدی حاصله با استفاده از چنین دارایی هایی در ترکیب نیاز دارند. بر اساس بحث ها و داده های ارائه شده در مقالات مزبور، نتیجه می گیریم که هزینه های تاریخی به طور کلی برای سرمایه گذاران اطلاعات تصمیم گیری سودمندی برای اهداف پیش بینی فراهم می کند؛ اما ارزش منصفانه فراهم نمی کند. علاوه بر این، هزینه جایگزینی می تواند اطلاعات مفید برای تصمیم گیری فراهم کند که سود و زیان ارائه شده دارایی به طور جداگانه آشکار کرده اند، اما سودمندی برای تصمیم گیری آن می تواند با اثبات پذیری واحدهای اقتصادی محدود شود.

چکیده لاتین

This commentary proposes an approach to asset measurement rooted in business valuation theory and practice. In the context of a business valuation, investors’ information needs and the asset measurement investors find useful vary with the manner in which the assets are expected to realize value for the firm. After reviewing arguments made in economic and accounting theory, accounting research, accounting standards, and practitioner and business valuation literature, we conclude that for in-exchange assets, investors need to determine the value expected to be realized in exchange. Exit price in a hypothetical market exchange (i.e. fair value) less expected costs to sell provides investors with decision-useful information in this regard; replacement cost and historical cost do not. For in-use assets investors require information useful in forecasting cash flows generated by using such assets in combination. Based on arguments and data presented in the aforementioned literature, we conclude that historical cost generally provides investors with decision-useful information for forecasting purposes; fair value does not. In addition, replacement cost can provide decision-useful information provided holding gains and losses are separately disclosed, but its decision-usefulness can be constrained by verifiability concerns

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI