مقالات ترجمه شده

قطر ساقه و مقیاس گذاری قطر در همه ی گیاهان چوبی و علل زیست محیطی تنوع در قطر آوند چوبی

عنوان فارسی

قطر ساقه و مقیاس گذاری قطر در همه ی گیاهان چوبی و علل زیست محیطی تنوع در قطر آوند چوبی


عنوان لاتین

Vessel diameter–stem diameter scaling across woody angiosperms and the ecological causes of xylem vessel diameter variation

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1758
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 24
نام مجله New Phytologist
نشریه newphytologist
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

تنوع در قطر آوند (لوله) نهاندانگان ، اهمیت زیادی دارد . با کمک پژوهش های قبلی در جهت پیش بینی مقاومت مخروط آوند که توسط مسیر رسانا اعمال شده ، آزمایش کردیم که با اندازه ی گیاه باید پیش بینی قطر آوند امکان پذیر شود. به عنوان مثال دآوندیاهان منطقه ی خشک با داشتن آوند های باریک برای اندازه های ساقه . ما یک مجموعه داده ی قیاسی شامل اندازه های آوند و قطر ساقه از 237 گونه در بیش از 40 نهاندانه را با طیف وسیعی از عادت ها و زیستگاه ها جمع آوری کردیم . با قطر ساقه می تواند قطر آوند را در گیاهان خود پشتیبان پیش بینی کرد. نمونه هایی از 142 گونه ی گیاهی از 5 جامعه با موجودی آب متفاوت ، نشان داد که در گیاهان منطقه ی خشک هیچ تمایلی به داشتن آوند های باریک نیست. روابط قابل پیش بینی میان قطر آوند و قطر ساقه منعکس کننده ی روابط قابل پیش بینی بین طول و قطر ساقه در گونه های خود پشتیبان است . این آوند ها متناسب با قطر ساقه می باشند و قطر ساقه متناسب با طول ساقه است ، که نشان می دهد مخروط در رابطه با طول مسیر رسانا موجب افزایش قطر ساقه می شود . در عوض اندازه ی گیاه ، به آب و هوا بستگی دارد، که به طور غیر مستقیم به روابط آوند و آب و هوا بستگی دارد : احتمالا آوند ها در جوامع خشک باریک ترند ، زیرا گیاهان منطقه ی خشک به طور متوسط کوچک تر می باشند.

چکیده لاتین

Variation in angiosperm vessel diameter is of major functional significance. In the light of recent models predicting optimal vessel taper given resistance imposed by conductive path length, we tested the prediction that plant size should predict vessel diameter, with dryland plants having narrower vessels for their stem sizes. We assembled a comparative dataset including vessel and stem diameter measurements from 237 species from over 40 angiosperm orders across a wide range of habits and habitats.  Stem diameter predicted vessel diameter across self-supporting plants (slope 0.36, 95% CI 0.32–0.39). Samples from 142 species from five communities of differing water availability showed no tendency for dryland plants to have narrower vessels. Predictable relationships between vessel diameter and stem diameter mirrored predictable relationships between stem length and diameter across self-supporting species. That vessels are proportional to stem diameter and stem diameter is proportional to stem length suggests that taper in relation to conductive path length gives rise to the vessel diameter– stem diameter relationship. In turn, plant size is related to climate, leading indirectly to the vessel–climate relationship: vessels are likely narrower in drier communities because dryland plants are on average smaller, not because they have narrow vessels for their stem sizes.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI