مقالات ترجمه شده

ارزیابی میزان کاهش پارازیت (آلودگی صوتی) بوسیله ی انواع گیاهان به عنوان سدی در برابر پارازیت ها: بررسی بزرگراهی در امتداد وارو سایدوآرجو در شرق جاوا، اندونزی

عنوان فارسی

ارزیابی میزان کاهش پارازیت (آلودگی صوتی) بوسیله ی انواع گیاهان به عنوان سدی در برابر پارازیت ها: بررسی بزرگراهی در امتداد وارو سایدوآرجو در شرق جاوا، اندونزی


عنوان لاتین

Estimation of Noise Reduction by Different Vegetation Type as a Noise Barrier : A Survey in Highway along Waru – Sidoarjo in East Java, Indonesia

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1717
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Research Inventy: International Journal Of Engineering And Science
نشریه Researchinventy
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آلودگی صوتی یک مسئله ی معمول در شهرهای بزرگ است. اغلب این آلودگی های صوتی از صدای وسایل نقلیه تولید می شود. همه ی این صداها در بزرگراه ها موجب افزایش شدت آلودگی صوتی می شود. هدف این پژوهش ارزیابی کاهش آلودگی صوتی با استفاده از گیاهان به عنوان سدی در برابر آلودگی صوتی در بزرگراه بود. این مطالعه در بزرگراهی در امتداد وارو سایدوآرجو انجام شده است، در کنار این بزرگراه گیاهان و درختان وجود دارد. سری های SLM (اندازه گیرنده ی سطح صدا) در حضور گیاهان در فواصل مختلف از بزرگراه قرار گرفتند، در حالی که سری های دیگری از این دستگاه ها در محل هایی از بزرگراه که فاقد گیاه بودند نیز قرار داده شدند. سری های دیگری نیز به عنوان کنترل آن ها در محل های بدون پوشش گیاهی قرار گرفتند. انواع گیاهان استفاده شده به عنوان نمونه عبارت بودند .saman Samanea، Pterocarpus indicus، Tectona grandis و Pithecellobium dulce . نتایج ارزیابی کاهش پارازیت را می توان برای فواصل خاص بدست آورد. نشان داده شده است که گیاه Pithecolelobium dulce دارای بیشترین اثر کاهندگی پارازیت در حدود 10.12% از فاصله ی 20 متری است، و معادله ی کاهش صدا برای این گیاه y=2.67 ln(x) +2.18 است با ضریب تعیین (R2) برابر با 0.92 ، محل های مسکونی باید با فاصله ی بیش از 20 دورتر از بزرگراه ساخته شوند.

چکیده لاتین

Noise pollution has become a common problem in big cities. Most of the noise generated the sounds of transportation. All of these noises on the highways impact to the increasing intensity of noise pollution. The research objective was to estimate the noise reduction using vegetation as a noise barrier in the highway. The present study was conducted on the highway along Waru - Sidoarjo with existing vegetation at the side of the highway. A series of SLM (Sound Level Meter) was arranged at various distances from the highway, in the presence of vegetation, while another series was arranged in the absence of vegetation over the vegetation, the other series as control of those was placed without vegetation. Vegetation types used as samples were Samanea saman,Pterocarpus indicus,Tectona grandis and Pithecellobium dulce. The result was the estimation of noise reduction could be generated for specific distances. It showed that Pithecolelobium dulce have the highest noise reduction of 10.12% at 20 m distance, and the noise reduction equation for this vegetation was y=2.67 ln(x) + 2.18 with coefficient determination (R2) = 0.92, and the settlement should be built more than 20 m away from the highway

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI