مقالات ترجمه شده

رسانه های اجتماعی و به اشتراک گذاری دانش ضمنی: توسعه یک مدل مفهومی

عنوان فارسی

رسانه های اجتماعی و به اشتراک گذاری دانش ضمنی: توسعه یک مدل مفهومی


عنوان لاتین

Social Media and Tacit Knowledge Sharing: Developing a Conceptual Model

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1714
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله World Academy of Science, Engineering and Technology
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

با ظهور وب سایت های اجتماعی، برخی معتقدند که، این ابزار های جدید در حال پیشرفت ، برای دانش ضمنی و به اشتراک گذاری آن از طریق ارائه فن آوری های تعاملی و مشارکتی مفید باشد . با این حال، هنوز هم یک فقر ادبی برای درک اینکه چگونه ممکن است با کمک رسانه های اجتماعی در اشتراک گذاری دانش ضمنی گام برداشت. بنابراین، این مقاله نقش مفاهیم رسانه های اجتماعی و ویژگی های خلق دانش ضمنی و به اشتراک گذاری آن ها را مورد بررسی قرار خواهد داد . با انجام یک بررسی ادبی سیستماتیک، پنج نیاز عمده یافت شدند که نیاز به حضور در یک محیط که شامل دانش ضمنی باشد را نشان میدهد . این الزامات در برابر رسانه های اجتماعی تجزیه و تحلیل شده اند و مفاهیم و ویژگی هایی را نشان میدهند که چگونه آنها بر روی یک خط مشترک قرار میدهد. نتایج نشان داد که ، رسانه های اجتماعی دارای یک توانایی خاص برای پیروی از برخی نیاز های اصلی برای به اشتراک گذاری دانش ضمنی هستند. این روابط در یک چارچوب مفهومی مشخص شده اند که نشان می دهد ، بیشتر مطالعات تجربی به اذعان یافته های این تجزیه و تحلیل هاست.

چکیده لاتین

With the advent of social web initiatives, some argued that these new emerging tools might be useful in tacit knowledge sharing through providing interactive and collaborative technologies. However, there is still a poverty of literature to understand how and what might be the contributions of social media in facilitating tacit knowledge sharing. Therefore, this paper is intended to theoretically investigate and map social media concepts and characteristics with tacit knowledge creation and sharing requirements. By conducting a systematic literature review, five major requirements found that need to be present in an environment that involves tacit knowledge sharing. These requirements have been analyzed against social media concepts and characteristics to see how they map together. The results showed that social media have abilities to comply some of the main requirements of tacit knowledge sharing. The relationships have been illustrated in a conceptual framework, suggesting further empirical studies to acknowledge findings of this study

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI