مقالات ترجمه شده

آنزیم بیوسنسور براساس یک N-doped الکترود فیبر کردن فعال و آماده شده توسط یک واکنش حرارتی حالت جامد

عنوان فارسی

آنزیم بیوسنسور براساس یک N-doped الکترود فیبر کردن فعال و آماده شده توسط یک واکنش حرارتی حالت جامد


عنوان لاتین

Enzyme biosensor based on an N-doped activated carbon fiberelectrode prepared by a thermal solid-state reaction

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1700
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Sensors and Actuators B: Chemical
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

حساسیت یک الکترود حسگر زیستی توسط افزودن گروه های N هیدروفیل در سطح یک پلی اکریلو نیتریل (PAN) بر مبنای فیبر کربن فعال افزایش یافت. فیبر کربن الکتروریسی با استفاده از KOH به منظور بهبود جذب آنزیم های گلوکز اکسیداز (GOx) از طریق تولید منافذ و معرفی گروه های عملکردی اکسیژن، فعال گردید. الیاف کربن فعال (ACFS) سپس با اوره به منظور افزایش جذب آب بوسیله تلغیظ گروه نیتروژن، واکنش نشان داد. حساسیت حسگر و میزان ثابت Michaelis-Menten، KM، سپس توسط درصدهای متفاوت گروه های عملکردی برروی سطوح الکترود تغییر نمود. در حالی که ارزش K تحت تاثیر نوع گروه های عملکردی قرار داشت، حساسیت الکترود حسگر زیستی تحت تاثیر میزان افزودن اصلاح اوره توسط گروه های عملکردی قرار گرفت، زیرا آنزیم در الیاف کربن فعال شده اوره جنبش بهتری دارد. به لحاظ کمی، حساسیت دو تا سه برابر بیشتر از حسگرهای زیستی مبتنی بر ACF اوره درمان شده نسبت به موارد درمان نشده، بود. این افزایش حساسیت به گروه های عملکردی نیتروژن و اکسیژن در ACF اصلاح شده اوره نسبت داده می شود.

چکیده لاتین

The sensitivity of a biosensor electrode was increased by introducing hydrophilic N-groups onto thesurface of a polyacrylonitrile (PAN) based activated carbon fiber. The electrospun carbon fiber was acti-vated using KOH to improve the adsorption of glucose oxidase (GOx) enzymes through pore productionand the introduction of oxygen functional groups. The activated carbon fibers (ACFs) were then reactedwith urea to increase their hydrophilicity by doping their nitrogen groups. The sensor sensitivity andthe Michaelis-Menten constant, Km, were altered by varying the percentages of functional groups on theelectrode surfaces. Whereas the value of Kmwas affected by the kind of functional groups, the sensitiv-ity of the biosensor electrode was chiefly affected by the amount of functional groups introduced ureamodification because the enzyme was better immobilized onto urea-modified activated carbon fibers.Quantitatively, the sensitivity was two- to three-fold higher for the biosensors based on urea-treatedACFs than those based on untreated ones. This increased sensitivity is attributed to the nitrogen andoxygen functional groups on the urea-modified ACFs

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI