مقالات ترجمه شده

جذب فلزات سنگین با استفاده از باکتری لاکتیک اسید و شناسایی اتصال پروتئین متصل شده به جیوه

عنوان فارسی

جذب فلزات سنگین با استفاده از باکتری لاکتیک اسید و شناسایی اتصال پروتئین متصل شده به جیوه


عنوان لاتین

Biosorption of heavy metals by lactic acid bacteria and identification of mercury binding protein

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1688
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Research in Microbiology
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

فلزات سنگین باعث خطرات گوناگون سلامتی می شوند. با استفاده از باکتری لاکتیک اسید (LAB) ما جذب فلزات سنگین مانند کادمیم (ӀӀ) (Cd) ، سرب (ӀӀ) (Pb) ، آرسنیک (ӀӀӀ) (As) و جیوه (ӀӀ) (Hg) را مورد آزمایش قرار دادیم. جذب کادمیم (ӀӀ) با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی (AAS) در 103 گونه مورد آزمایش قرار گرفت. باکتری weissella viridescense MY 205 ( (1×108 cells/ml سطح کادمیم (ӀӀ) را در بافر سیترات (PH=6) از 1ppm به 0.459±0.016 ppm کاهش داد، مطابق با 10.46 میکروگرم از کادمیم (ӀӀ). پس از غربالگری 11 گونه (LAB) با بکار بردن PH های مختلف (PH: 4.5, 5, 6, 7) مورد آزمایش قرار گرفتند که نشان می دهد جذب نسبت به اسید حساس است؛ و به غلظت سلولی وابسته است.از آنجایی که غلظت کادمیم (ӀӀ) از 1 ppm به ((min)0.042/(max)0.255) ppm در 1×1010 cells/ml کاهش پیدا کرد. به علاوه جذب سرب (ӀӀ) ، آرسنیک (ӀӀӀ) و جیوه (ӀӀ) با استفاده از یک طیف سنج جرمی پلاسمای جفت شده ی القایی (ICP-MS) آزمایش شد. غلظت جیوه (ӀӀ) بیشتر با پیروی از سرب (ӀӀ) و آرسنیک (ӀӀӀ) کاهش یافت. تعدادی از پروتئین های سطحی سلول باکتری viridescense MY 205 w. اتصالشان را به جیوه (ӀӀ) با استفاده از روش ستون جیوه نشان دادند. با داشتن یک واحد تکراری CXXC، یک پروتئینKDa ˷ 14 ممکن است یکی از پروتئین های متصل به جیوه (ӀӀ) باشد. جذب LAB ممکن است به دفع مسمومیت افرادی که در معرض فلزهای سنگین هستند کمک کند.

چکیده لاتین

Heavy metals cause various health hazards. Using lactic acid bacteria (LAB), we tested the biosorption of heavy metals e.g. cadmium (Cd) (II), lead (Pb) (II), arsenic (As) (III), and mercury (Hg) (II). Cd (II) sorption was tested in 103 strains using atomic absorption spectrophotometery (AAS). Weissella viridescens MYU 205 (1  108 cells/ml) decreased Cd (II) levels in citrate buffer (pH 6.0) from one ppm to 0.459  0.016 ppm, corresponding to 10.46 mg of Cd (II). After screening, 11 LAB strains were tested using various pH (pH 4.0, 5.0, 6.0, 7.0) showing the sorption was acid sensitive; and was cell concentration dependent, where the Cd (II) concentration decreased from one ppm to 0.042 (max)/0.255 (min) ppm at 1  1010 cells/ml. Additionally, the biosorption of Pb (II), As (III), and Hg (II) were tested using an inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS). The Hg (II) concentration was reduced the most followed by Pb (II) and As (III). Many of the bacterial cell surface proteins of W. viridescens MYU 205 showed binding to Hg (II) using the Hg (II) column assay. Having a CXXC motif, a w14 kDa protein may be one of the Hg (II) binding proteins. LAB biosorption may aid the detoxification of people exposed to heavy metals.  2013 Institut Pasteur. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI