مقالات ترجمه شده

رفرم های اقتصادی و کارآیی بانک در کشورهای درحال توسعه: نمونه مورد بررسی صنعت بانکی هند

عنوان فارسی

رفرم های اقتصادی و کارآیی بانک در کشورهای درحال توسعه: نمونه مورد بررسی صنعت بانکی هند


عنوان لاتین

Economic reforms and bank efficiency in developing countries: the case of the Indian banking industry

مشخصات کلی

سال انتشار 2006
کد مقاله 1647
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Applied Financial Economics
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله با استفاده از صنعت بانکی هند به عنوان نمونه، فرضیه مربوط به احتمال رابطه بین سه جزء بین تغییرات اقتصادی ERs – برای مثال رفرم های مالی، رفرم های سرمایه ای، و سرمایه گذاری خصوصی لیبرال- و کارآیی بانک در کشورهای درحال توسعه را ارائه کرده مورد آزمون قرار می دهد. کار آیی بانک با استفاده از داده های آنالیز پوششی DEA اندازه گیری شده؛ رابطه بین کارآیی اندازه گیری شده و ویژگی های مختلف مخصوص به بانک و عوامل محیطی همراه با ERs مورد بررسی قرار گرفته با استفاده از تخمین های OLS و GMM. نتایج ما پیشرفتی در کارآیی بانک ها بعد از ERs به خصوص در بانک های خارجی نشان می دهند. ما رابطه مثبتی بین سطح رقابت و کارآیی بانک پیدا کردیم. از طرفی هم رابطه منفی بین حضور بانک های خارجی و کارآیی بانک دیده شده که آن را حمل بر افزایش هزینه در کوتاه مدت به دلیل معرفی تکنولوژی بانکی جدید توسط بانک های خارجی کرده ایم. علاوه بر این، یافته ایم که کمبودهای مالی تاثیر منفی بر کارآیی بانک دارد.

چکیده لاتین

Using the Indian banking industry as a case study, this paper proposes and tests hypotheses regarding the possibility of a relationship between three elements of the Economic Reforms (ERs) – namely, fiscal reforms, financial reforms, and private investment liberalisation – and bank efficiency in developing countries. Bank efficiency is measured using data envelopment analysis (DEA); the relationship between the measured efficiency and various bank-specific characteristics and environmental factors associated with the ERs is examined using the OLS and the GMM estimations. Our results show an improvement in the efficiency of banks, especially that of foreign banks, after the ERs. We find a positive relationship between the level of competition and bank efficiency. However, a negative relationship between the presence of foreign banks and bank efficiency is found, which we attribute to a short-run increase in costs due to the introduction of new banking technology by foreign banks. Furthermore, we find that fiscal deficits negatively influence bank efficiency

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI